Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Canberra, 20. ožujka 2020.

Zbog COVID-19 moguća dugotrajna stagnacija australskog gospodarstva

Brzi gospodarski oporavak malo je vjerojatan, a epidemija korona virusa već sada ima značajan učinak na cjelokupne australske financije, zaključak je to sastanka Odbora Reserve Bank of Australia (RBA) održanog prije dva tjedna. Naime, iz bilješke sa sastanka objavljene 17. ožujka 2020., glavni naglasci su da Odbor RBA nije u mogućnosti procijeniti kada će se australsko gospodarstvo oporaviti. Očekuje se da će RBA zbog nastale situacije najvjerojatnije morati još jednom smanjiti kamatnu stopu na 0,25 posto (3. ožujka kamatna stopa smanjena je na 0,5 posto).