Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ljubljana, 12. siječnja 2018.

Vrijednost ulaganja u zaštitu okoliša 2016. godine najniža u posljednje tri godine

Vrijednost investicijskih fondova za zaštitu okoliša u razdoblju od 2014. do 2016. godine bila je najviša u 2015. godini kada je iznosila 442 milijuna eura, a najniža u 2016. godini, kada je iznosila samo 212 milijuna eura (manje nego u prethodne dvije godine, ponajviše zbog pada ulaganja u javnu upravu, obranu i obveznu socijalnu sigurnost).

Vrijednost ulaganja u 2016. godini bila je 52 posto niža od vrijednosti investicija u 2015. godini te 48 posto niža od vrijednosti investicija u 2014. godini.

 U cjelokupnoj strukturi ulaganja u zaštitu okoliša u 2016. godini, najveći udio imalo je ulaganje za gospodarenje otpadom i iznosio je gotovo 43 posto (92 milijuna eura). Vrijednost ulaganja u 2016. godini bila je niža za 48 posto u odnosu na vrijednost ulaganja u 2010. godini.

Vrijednost tekućih izdataka za zaštitu okoliša u 2016. godini najviša je u posljednje tri godine. Tekući izdaci za zaštitu okoliša u 2016. godini iznosili su 505 milijuna eura ili 1 posto više u odnosu na 2015. godinu (501 milijun eura) i 2 posto više u odnosu na 2014. godinu (496 milijuna eura). U ukupnoj strukturi tekućih izdataka za zaštitu okoliša u 2016. godini najveći udio bio je tekući izdatak za gospodarenje otpadom, 61 posto (308 milijuna eura). Vrijednost tekućih izdataka u 2016. godini bila je 19 posto veća od vrijednosti tekućih izdataka u 2010. godini.

U industriji više resursa posvećeno je zaštiti okoliša na kraju proizvodnog procesa nego za zaštitu okoliša tijekom proizvodnog procesa. U strukturi investicija za zaštitu okoliša u industriji (područja djelovanja B, C i D) u 2016. godini na kraju proizvodnog procesa u zaštitu okoliša uloženo je 63 posto investicija, a za zaštitu okoliša tijekom radnog procesa 37 posto investicija.