Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sarajevo, 28. srpnja 2020.

Vijeće ministara BiH usvojilo dokument „Bosna i Hercegovina - Ekonomski trendovi - godišnje izvješće za 2019.“

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je dokument pod nazivom „Bosna i Hercegovina - Ekonomski trendovi – godišnje izvješće za 2019. godinu“, koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje. Prema izvješću, Bosna i Hercegovina je u prošloj godini ostvarila ekonomski rast od oko 2,6 posto, što predstavlja određeno usporavanje u odnosu na godinu ranije, kada je iznosio 3,3 posto. Glavno uporište ostvarenog ekonomskog rasta u 2019. godini predstavljala je domaća potražnja kroz povećanje finalne potrošnje i u manjoj mjeri investicije koje čine  11,6  posto ukupnog BDP-a BiH i koje su u prošloj godini ostvarile solidan rast od 6,2  posto u odnosu na 2018. Prosječan broj nezaposlenih osoba u promatranoj godini iznosio je 411,2 tisuće, što je oko 9 posto manje u odnosu na 2018. i predstavlja do sada najveći pad broja nezaposlenih osoba u BiH. Smanjenje broja nezaposlenih osoba registrirano je u oba entiteta. Bosna i Hercegovina, prema dostupnim podacima za 2019. godinu, zabilježila je pad izvoza od 3,4 posto i usporen rast robnog uvoza od 1,2 posto, što je rezultiralo značajnim povećanjem robnog deficita od 8,6 posto, dok je pokrivenost uvoza izvozom smanjena za gotovo 3 postotna boda.