Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sarajevo, 19. veljače 2021.

Usvojena strategija razvoja Federacije BiH 2021. – 2027.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  usvojila je dokument „Strategija razvoja Federacije BiH 2021.- 2027.“ koji predstavlja temelj za izradu  godišnjih programa rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, programa javnih investicija (PJI), trogodišnjih i godišnjih planova rada federalnih ministarstava i institucija, dokumenta okvirnog proračuna (DOB) i godišnjeg proračuna. Strategija je također i podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja županija i jedinica lokalne samouprave. Ovim dokumentom određena su 4 strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta  utvrđeno je 78 mjera za provedbu. Izdvojeno je i devet  mjera koje utječu na rast privrede i zaposlenosti. Prema procjenama, za provedbu ovih mjera potrebno je osigurati oko 530 milijuna KM u sljedećih sedam godina, odnosno 75 milijuna KM godišnje.