Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Lisabon, 26. svibnja 2020.

Usvojen portugalski Nacionalni program reformi

Portugalska Vlada usvojila je Nacionalni program reformi 2020 čiji je naglasak na odgovoru Vlade na pandemiju, odnosno na usvajanju i provedbi mjera vezanih uz koronavirus. Program u tri dijela razrađuje situaciju prije, za vrijeme, i poslije pandemije. Prvi dio, situacija prije pandemije, zapravo je bio izvorni gospodarski program s četiri tematske agende (demografija, inovacije, održivost i konkurentnost) koji odgovara programu i ciljevima Vlade. Drugi dio su Vladine mjere vezane za pandemiju, a treći dio programa najava je gospodarske obnove koja treba uslijediti nakon kraja pandemije i koja će biti neposredni prioritet Vlade.