Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Bern, 06. prosinca 2017.

Švicarska na “sivoj listi“ Europske unije

Ministri financija zemalja članica EU stavili su Švicarsku na takozvanu “sivu listu“ zemalja koje su se obvezale svoje porezno zakonodavstvo uskladiti s tri osnovna kriterija: poreznom transparentnošću, pravičnim oporezivanjem poduzetnika (sukladno EU ili OECD definicijama) i provedbom od strane OECD-a preporučenih mjera protiv smanjenja i premještanja dobiti (anti BEPS). Prigovori upućeni Švicarskoj odnose se najvećim dijelom  na  još uvijek postojeće porezne privilegije za holdinge i povezana društva.

Opći stav švicarske javnosti i većine političara je kako zahtjeve EU-a treba uvažiti i ispuniti, a nikako im se ne treba protiviti ili još gore, inatiti se s EU institucijama.

Rok, određen Švicarskoj za prilagodbu, je kraj 2018. godine i za očekivati je kako će dotad svi zahtjevi EU-a prema Švicarskoj biti ispunjeni.