Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Zürich, 09. kolovoza 2019.

Švicarska i porezni planovi skupine G-20 i OECD-a

Porezni planovi skupine G-20 i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak (OECD) kojima one žele promijeniti oporezivanje multinacionalnih kompanija sa sjedištem u Švicarskoj Konfederaciji razlog su zabrinutosti švicarskih institucija. Naime zbog relativno malog poreznog opterećenja mnoštvo međunarodnih kompanija ima svoje sjedište u toj državi, iako se većina poslovanja i ostvarenja prihoda odvija izvan Švicarske. Ti porezni planovi predviđaju uvođenje plaćanja poreza tamo gdje se prihod i ostvaruje, a to bi za Švicarsku, kao relativno malo tržište značilo veliki financijski gubitak. Savezna vlada procjenjuje da bi se na taj način moglo izgubiti između jedne i pet milijardi franaka poreznih prihoda godišnje. Ako se k tome pridodaju prihodi kantona i općina, ukupni gubitak poreznih prihoda mogao bi iznositi oko 10 milijardi franaka, smatra Pirmin Bischof, predsjednik Gospodarske komisije Državnog Vijeća Švicarske Konfederacije. Za usporedbu, Švicarska danas prihoduje na račun poreza na dobit tvrtki oko 22 milijarde franaka.