Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Beč, 20. travnja 2017.

Stopa inflacije u Austriji u padu

Prema podacima Statistik Austria rast cijena u ožujku tekuće godine  je usporio  i iznosio je 2 posto, što predstavlja pad od 0,2 posto u odnosu na mjesec ranije. Glavni razlog niže stope inflacije je neznatan rast cijena energenata. Zadnji je put ovaj trend zabilježen u travnju 2016. kada je stopa inflacije pala za 0,5 posto, a nakon čega su cijene kontinuirano rasle. Mini košara tjedne kupnje (uključivo usluge i energente) u odnosu na isto razdoblje prošle godine skuplja je za 4 posto, a cijena mikro košarice dobara za dnevnu potrošnju veća je za 2,7 posto. U cijeloj Europskoj uniji stopa inflacije iznosila je u ožujku ove godine 1,5 posto, što je također pad u odnosu na 1,9 posto u veljači.