Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Trst, 11. lipnja 2019.

Sporazum o osnivanju multidisciplinarnog laboratorija za digitalni razvoj

Na Sveučilištu u Udinama od sljedeće akademske godine započet će s radom multidisciplinarni laboratorij za automatizaciju, robotiku, kontrolu procesa i numeričko modeliranje, umjetnu inteligenciju i elektroenergetske sustave. Sporazum između Danieli Automation i Sveučilišta u Udinama o osnivanju multidisciplinarnog laboratorija za digitalni razvoj primijenjen na metalurške procese potpisan je 4. lipnja 2019. u Udinama.

Svrha sporazuma je osnivanje laboratorija Danieli Automation u prostorijama Sveučilišta u Udinama, čime se stvara poseban prostor posvećen inovacijama u bliskom kontaktu sa Sveučilištem, gdje će se moći spojiti napredna istraživanja i konsolidirani know-how u metalurškom procesu. Ugovor između Danieli Automation i Sveučilišta u Udinama predstavlja novi kvalitativan pomak u strategiji odnosa Sveučilište-Poslovni svijet.