Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sarajevo, 21. travnja 2017.

Set zakona o povećanju akciza po skraćenoj, a ne hitnoj proceduri

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučili su da  set zakona kojima se predviđa povećanje trošarina na naftu i naftne derivate te lož-ulje za 15 feninga neće biti razmatrani po hitnoj proceduri, ali će se o njima izjašnjavati po skraćenoj proceduri. U skraćenoj proceduri zakoni prolaze komisijsku fazu donošenja uz mogućnost ulaganja amandmana. Zakone su po hitnoj proceduri podržali ranije delegati Doma naroda PSBiH, a povećanje prihoda od trošarina, ukoliko zastupnici prihvate set zakona po skraćenoj proceduri, bilo bi korišteno za izgradnju cesta i autocesta.

Usvajanje tih zakona jedan je i od uvjeta za nastavak aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), odnosno to je uvjet da BiH uspješno prođe prvi pregled u okviru Proširenog aranžmana te da joj se doznačeni tranša od oko 155 milijuna KM.

Vijeće ministara BiH predložilo  je da se po hitnom zakonodavnom postupku razmatraju izmjene zakona o trošarinama, o sistemu indirektnog oporezivanja te o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda kao i o osiguranju depozita u bankama za koji također  nije prihvaćena hitna procedura.