Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Tel Aviv, 20. ožujka 2017.

Rast izraelskog BDP-a 4 posto u 2016. godini

Izraelski središnji ured za statistiku objavio je podatak o rastu BDP-u u Izraelu od 4 posto u 2016. godini. Za usporedbu, u 2014. godini zabilježen je rast od 3,2 posto, a u 2015. godini od 2,5 posto. BDP po stanovniku porastao je za 2 posto u 2016. godini, dok je u 2014. godini rast iznosio 1,2 posto i u 2015. godini 0,5 posto.