Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Tirana, 15. svibnja 2019.

Podrška ribarskim brodovima u Albaniji 1,4 milijuna eura

Europska unija uložit će kroz Instrument pretpristupne pomoć (IPA) oko 1,4 milijuna eura potpore za modernizaciju flote ribarskih brodova u Albaniji, koja obuhvaća oko 450 aktivnih ribarskih brodova. Projektom će biti obuhvaćena podrška u procjeni potreba ribarskih brodova, ulaganjima u motore, hladnjake u ribarskim brodovima ili za elektroničku opremu.