Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ljubljana, 06. prosinca 2017.

O događanjima u bankarskom sektoru

Na godišnjoj je razini u rujnu zabilježen rast bilance od 2,9 posto.

Ubrzani rast kredita u nebankarskom sektoru u rujnu je dosegnuo 6,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na što je uvelike utjecalo povećanje zajmova drugim financijskim organizacijama.

Unatoč relativno niskim mjesečnim neto priljevima, rast kredita nefinancijskim poduzećima i dalje raste, što je u rujnu dosegnulo 8,1 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

Banke i dalje usmjeravaju svoju kreditnu aktivnost kućanstvima, koja su zbog niske zaduženosti vrlo atraktivna investicija. Na solidnom rujanskom rastu kredita stanovništvu, njihov rast na godišnjoj razini popeo se na 7,7 posto. Ubrzani rast nastavlja se s potrošačkim kreditima, 13,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani te stabilno u stambenim kreditima, gdje je ove godine nešto iznad 5 posto.

Značaj depozita nebankarskog sektora i dalje raste, njihov udio u bilančnom iznosu bankarskog sustava skočio je u rujnu na gotovo 72 posto. Ubrzani rast depozita stanovništva u rujnu iznosio je 6,6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najviše zbog jednokratnog događaja u jednoj od banaka. Nastavlja se trend skraćenja zrelosti depozita jer depoziti po viđenju čine 70,2 posto svih depozita stanovništva ili 68 posto svih depozita nebankarskog sektora.

Dobit prije oporezivanja slovenskih banaka u prvih devet mjeseci ove godine iznosila je 369 milijuna eura, odnosno 10,4 posto više u odnosu na prošlu godinu. To je većinom posljedica daljnjeg otpuštanja rezervacija i rezerviranja do kraja rujna, u iznosu od 36 milijuna eura, dok je bruto prihod u prva tri tromjesečja još uvijek bio 4,6 posto niži od usporedive prošle godine.

Kvaliteta portfelja kredita koji se mjeri kao udio nerealiziranih izloženosti (NPE) poboljšava se čak i 2017. godine, ali u trećem tromjesečju sporije. U prvih devet mjeseci  ove godine udio NPE-a smanjio se za 1,4 pp, na 7,1 posto. Većina smanjenja posljedica su smanjenja volumena NPE-a u tvrtkama, a vidljivija smanjenja vidljiva su i u sektoru stranaca. Udio NPE smanjio se za 2,4 pp. do 14,4 posto, a u strancima za 2,8 pp. do 8,2 posto.

Adekvatnost kapitala bankarskog sustava blago se smanjila u prvoj polovini 2017. godine, međutim, na pojedinačnoj razini u lipnju iznosila je 20,5 posto, a na konsolidiranoj osnovi 18,7 posto. Na smanjenje adekvatnosti kapitala prvenstveno utječu veći kapitalni zahtjevi, koji rastu relativno više u skladu s kapitalom prilikom porasta kredita.