Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ljubljana, 27. srpnja 2020.

Nuklearna elektrana Krško (NEK) objavila Godišnje izvješće za 2019.

Prema podacima u Godišnjem izvješću za 2019. godinu, Nuklearna elektrana Krško (NEK) ostvarila je u prošloj godini proizvodnju od 5,53 teravatsati (TW h), što je više od planiranih 5,43 TW h. Zahtjevan remont, koji je trajao od 1. do 29. listopada 2019., bio je najkraći od prelaska na 18-mjesečni gorivni ciklus. U nešto više od 28 dana izvedeno je deset projektnih promjena. Među najvažnijima su ugradnja cjevovoda, ventila i crpki u okviru projekta alternativnog hlađenja reaktorskog rashladnog sustava i reaktorske zgrade, zamjena transformatora T3 i regulatora napona te izgradnja poveznog cjevovoda između visokotlačne turbine i separatora i pregrijača vlage.

U vezi s pribavljanjem dozvola za smještaj suhog skladišta istrošenog goriva na lokaciji NEK u 2019. su se odvijale aktivnosti za izmjenu i dopunu Plana uređenja NEK što će biti podloga za pribavljanje integralne građevinske dozvole. Aktivnosti u vezi s izmjenom Plana uređenja odvijaju se na temelju Zakona o uređenju prostora, a vodi ih Općina Krško.

Na području pripremljenosti za slučaj izvanrednog događaja odvijalo se više uvježbavanja, a provedene su i dvije vježbe po Planu zaštite i spašavanja kojima je provjerena pripremljenost na vanprojektne nesreće primjenom dokumenata Smjernice za ovladavanje posljedicama teških nesreća te Pripremljenost za korištenje mobilne opreme.