Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Prag, 13. lipnja 2018.

Najnovija gospodarska kretanja u Češkoj

Cijene nekretnina u Češkoj u 2017. godini porasle su za gotovo 16  posto, što je najviše u EU-u. Međutim, prema mišljenju Češke narodne banke (ČNB), cijene stanova precijenjene su za oko 15  posto.

Prema procjeni češke Gospodarske komore, tijekom ove godine plaće će porasti za oko 8,6  posto, što će doprinijeti rastu BDP-a za oko 4,2 posto. Zahvaljujući rastu plaća, promet u maloprodaji povećat će se za oko 6  posto. Tijekom 2019. godine plaće će porasti za najmanje 8 posto.

Europska komisija prijeti Češkoj kaznom u iznosu od oko 295 milijuna eura zbog propusta u korištenju subvencija za potporu u poljoprivredi, koje su revizori EK-a otkrili u rujnu 2017. godine. Ministarstvo poljoprivrede Češke Republike odbacuje prigovore EK-a te prijetnju kaznom želi otkloniti pregovorima.