Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Prag, 11. veljače 2020.

Makroekonomska predviđanja za Češku u 2020. i 2021.

Češka narodna banka (ČNB) procijenila je rast BDP-a na 2,3 posto u 2020. i 2,8 posto u 2021. godini. Također, ČNB predviđa suficit državnog proračuna od 0,3 posto BDP-a u 2020. i deficit od 0,1 posto BDP-a u 2021. godini te smanjenje državnog duga s razine od 30,9 posto na 29,4 posto u 2020. i zatim na 28,2 posto u 2021. godini.