Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Skopje, 11. veljače 2019.

Makedonske tvrtke i građani mogu kupovati nekretnine i dionice inozemstvu

Prijelazom zemlje u drugu fazu iz Sporazuma ​o stabilizaciji i pridruživanju (SSA) omogućava se pravnim i fizičkim osobama u Makedoniji ulaganje u nekretnine i vrijednosne papire u inozemstvu, izjavili su u Narodnoj banci Makedonije i Ministarstvu financija. Tu nije riječ samo o većim investicijskim mogućnostima za fizičke i pravne osobe, nego i o većem stupnju integracije domaćeg financijskog tržišta s međunarodnim tržištem, a isto tako olakšava  se izdavanje i registriranje stranih vrijednosnih papira u zemlji, kao i domaćih u inozemstvu.

Ulaganje na stranim financijskim tržištima trebalo bi se temeljiti na brojnim informacijama na kojima se baziraju očekivanja gospodarskih subjekata u kojima se planira ulaganje. Stoga se pretpostavlja da su rezidenti, a osobito fizičke osobe koji će se odlučiti za ulaganje u inozemstvu, dobro obaviješteni o mogućim učincima svojih odluka, da imaju jasna očekivanja o dobiti i stupnju rizika te da su upoznati sa svojim poreznim obvezama.

Rezidenti bi trebali uzeti u obzir poštivanje obveza koje proizlaze iz Zakona o deviznom poslovanju, a odnose se na registriranje i transakcijske izvještaje. Zabrana otvaranja računa pravnih i fizičkih osoba u stranim bankama i dalje ostaje u primjeni, osim u slučajevima predviđenih Odlukom o načinu i uvjetima pod kojim rezidenti, koji nisu ovlaštene banke, mogu otvoriti i imati račun u inozemstvu, navodi se u izjavi.

Potpisivanjem SSA-a, Makedonija se obvezala na poštivanje jednog od osnovnih načela na kojemu se temelji jedinstvo tržišta Europske Unije, a to je slobodno kretanje kapitala, što podrazumijeva potpunu, ali postupnu liberalizaciju tokova iz kapitalnog ​ i financijskog računa.