Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Bukurešt, 26. lipnja 2020.

Liberalizacija rumunjskog tržišta plina

Tržište plina u Rumunjskoj bit će od 1. srpnja ove godine u potpunosti liberalizirano, čime će Rumunjska okončati postupak Europske komisije za utvrđivanje povrede preuzetih obveza u odnosu na liberalizaciju plinskog tržišta. Liberalizacijom tržišta plina, rumunjski će potrošači moći izabrati opskrbljivača plinom, što bi trebalo povećati tržišnu utakmicu te se očekuje pad cijene plina od 10 do 15 posto.