Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Valletta, 20. ožujka 2020.

Kriza izazvana širenjem COVID-19 na Malti najviše će pogoditi turistički sektor

Procjena ekonomskih stručnjaka je kako bi kriza izazvana širenjem COVID-19 do sljedeće godine mogla prepoloviti malteško gospodarstvo. S obzirom na potpuno zatvaranje granica (od 21.03. zatvara se zračna luka) najviše će biti pogođen turistički sektor. Kako navedeni sektor ima veliki udio stranih radnika iz trećih zemalja, malteški predsjednik Vlade najavio je kako svi državljani trećih zemalja koji izgube posao na Malti moraju napustiti državu, s obzirom da država neće biti u financijskoj situaciji da im pomogne. Od najavljenih mjera za gospodarstvo najavljeni su beskamatni krediti za isplatu plaća i odgoda plaćanja poreza i doprinosa do kraja travnja.