Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Beograd, 11. rujna 2017.

Gospodarski subjekti u Srbiji neće trebati pečat u platnom prometu

Gospodarski subjekti u Srbiji od 1. listopada 207. neće više morati koristiti pečat u platnom prometu kod ovjere naloga za plaćanje u zemlji i inozemstvu, za otvaranje novih računa, deponiranja potpisa, mjenica i drugih isprava.

Narodna banka Srbije (NBS) priopćila je kako su usvojene izmjene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa koje se odnose na neobaveznost uporabe pečata. Iako je, kako se navodi, NBS još 2014. godine, donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata, faktički ukinuo obveznu uporabu pečata u vezi s platnim uslugama, uočeno je kako u bankarskoj praksi često i dalje prevladava uporaba pečata.

Kako bi se praksa banaka unaprijedila i ujednačila te otklonile sve nedoumice među gospodarstvenicima, usvojenim rješenjima se jasno naglašava kako banke ne mogu odbiti pružanje platnih usluga samo zbog toga što klijent u svom poslovanju s bankom ne želi rabiti pečat. Pravne osobe i poduzetnici koji otvaraju nove račune nisu u obvezi od 1. listopada ove godine ovjeravati zahtjev za otvaranje računa, karton deponiranih potpisa, naloge za platni promet, mjenice i druge isprave koje se odnose na platni promet, osim ako to sami izričito ne zahtijevaju od banke i to s njom ugovore. Glavni ciljevi koji se žele postići su, između ostalog, smanjivanje troškova gospodarstvenicima i unaprjeđenje položaja Srbije na popisu uvjeta poslovanja (Doing Business) koju objavljuje Svjetska banka, navodi se u priopćenju NBS-a.