Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Jakarta, 08. rujna 2017.

Gospodarski odnosi EU I ASEAN-a

Za ASEAN i EU, 2017. godina je svakako posebna godina jer se ove godine obilježavala 40.-ta godišnjica formalnih odnosa između EU i ASEAN-a. Prigoda je obilježena objavljivanjem publikacije odnosa, koja daje osvrt na četiri desetljeća prijateljstva i suradnje, dviju najuspješnijih regionalnih integriranih procesa u svijetu i ključnih pristaša internacionalne suradnje, kao i otvorenih tržišta (kako je rečeno u uvodu).

Unatoč teškim ekonomskim vremenima odnosi EU i ASEAN-a, trgovinski i investicijski i dalje znatno rastu, te se prema statistikama, bilateralna robna razmjena gotovo udvostručila u posljednjih deset godina, a brzo rastuća trgovina u uslugama povećala se u iznosu od preko 80 milijardi eura (u 2015. godini). EU nastavlja biti ASEAN-ov najveći trgovinski partner (nakon Kine) sa udjelom od preko 13 posto svojeg tržišta, dok je ASEAN najveći trgovinski partner EU izvan Europe (odmah iza SAD-a i Kine), s prometom od preko EUR 208 milijardi u 2016. godini.

Još impresivniji podatak je da je EU najveći ulagač u jugoistočnoj Aziji, koji čini oko četvrtinu ukupnih dionica izravnih stranih ulaganja (FDI) u ASEAN-u (234 milijardi eura u 2015. godini). Tvrtke EU u posljednjem desetljeću godišnje u regiji ulažu prosječno 14 milijardi eura. U 2015. godini, ulaganja EU-a u regiju ASEAN dovela su do priljeva FDI-a kao SAD i Kina zajedno. Da bi se održao i nastavio takav trend, EU je pokrenula niz pregovora o slobodnoj trgovini sa zemljama ASEAN-a, kako bi u potpunosti shvatila tržišne prilike za tvrtke u EU s ciljem iskorištavanja punog potencijala u gospodarskim odnosima EU i ASEAN-a.

Do sada je EU zaključila FTA pregovore sa Singapurom i Vijetnamom. Razgovori su pokrenuti s još četiri zemlje ASEAN-a, a ambicija EU je završiti pregovore za nekoliko godina. Za EU, FTA sporazumi su od izuzetne važnosti zbog mogućeg većeg angažmana i ulaganja tvrtki iz EU u područje JI Azije.

Europske tvrtke iskazuju veliki interes za izgradnju snažnog partnerstva s ASEAN-om, stoga je snažna potpora i aktivno angažiranje poslovne zajednice EU važan čimbenik u daljnjem razvoju gospodarskih odnosa EU i ASEAN-a.