Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Beograd, 27. studenog 2019.

Dogovoren novi projekt podrške komorama zemalja Zapadnog Balkana

Na sastanku WB6 Komorskog investicijskog foruma (WB6 CIF) održanog 26. studenog 2019. godine u Beogradu dogovoren je novi zajednički projekt podrške komorama Zapadnog Balkana u cilju jačanja kapaciteta zbog omogućavanja slobodnog protoka roba, ljudi i kapitala među zemljama sudionicama, kao i zajedničkog regionalnog nastupa na sajmovima u Njemačkoj.