Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Podgorica, 10. srpnja 2018.

Crna Gora treba dobre projekte za uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije

Crna Gora je slabo zastupljena među prijavljenim projektima u Programu prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020. Tako je dosad od moguća 24 milijuna povukla tek 2,5 milijuna eura.

Program prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. – 2020. usvojen je 24. studenoga 2015. godine i provodi se putem 24 projekta iz Prvog poziva. Kako je u pripremi drugi poziv u okviru projekta, Europska komisija potaknula je Crnu Goru na podnošenje što većeg broja kvalitetnih prijedloga, ali i na češće preuzimanje uloge vodećeg partnera u budućim projektima.

Cilj ovog programa jest potpora razvoju Crne Gore i regije, a posebno njihovih najslabije razvijenih dijelova, za što je Europska unija predvidjela ukupno 67 milijuna eura. Za raspodjelu sredstava i provođenje programa zadužena je Hrvatska, država članica Europske unije.