Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Tel Aviv, 04. ožujka 2020.

Cijene u Izraelu i dalje visoke

Novo istraživanje Organizacije za ekonomsku suradnju i razvitak (OECD) pokazuje kako su u 2019. godini cijene u Izraelu bile 19 posto više od prosjeka 36 država u kojima je provedeno istraživanje (i predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu). U kategoriji troškova domaćinstva, koje uključuje potrošnju vode, struje i plina za kuhanje i grijanje, cijene su u Izraelu za 52 posto više od prosjeka OECD država.