Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sofija, 07. studenog 2019.

Bugarska vlada usvojila proračun za 2020.

Bugarska vlada usvojila je državni proračun za 2020. godinu. Također je donesen Zakon o proračunu javnog socijalnog osiguranja za 2020. i Zakon o fondu nacionalnog zdravstvenog osiguranja za 2020. Prioriteti proračuna u 2020. su obrazovanje, zdravstvo, obrana, mirovinska politika i prihodovna politika. Poseban prioritet je maksimalno korištenje fondova i programa Europske unije.