Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Podgorica, 08. studenog 2018.

Bilanca naftnih derivata u Crnoj Gori za 2017.

Ukupna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 357.900 tona, od čega je u području prometa potrošeno 246.800 tona, industrije 53.900 tona, u ostalim područjima potrošeno je 13.400 tona, dok je neenergetska potrošnja iznosila 43.800 tona.

U ukupnoj potrošnji naftnih derivata u 2017. godini promet je sudjelovao sa 69 posto, industrija s 15,1 posto, te ostala područja s 3,7 posto, dok je učešće neenergetske potrošnje iznosilo 12,2 posto.

Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2017. godini iznosio je 399.700 tona.