Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Rim, 12. veljače 2020.

Bankarska grupa UniCredit planira „optimizaciju poslovanja“

Bankarska grupa UniCredit izradila je plan "optimizacije poslovanja" pod nazivom "Team 23" koji predviđa otpuštanje 8.000 zaposlenika do 2023. godine. Od ovog broja najveći dio, njih 6.000, nalazi se u Italiji dok je preostalih 2.000 u Njemačkoj i Austriji gdje su već postignuti sporazumi sa sindikatima. Predviđeno je i zatvaranje 450 poslovnica na području Italije. Najveći razlog smanjenja broja zaposlenih je sve veća popularnost Internet bankarstva, odnosno pad opsega posla na šalterima UniCredit banke u Italiji za 55 posto od 2016. godine. Pregovori sa sindikatima u Italiji su tek započeli, ali banka je već osigurala 1,1 milijardu eura za troškove plana restrukturiranja.