Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Tirana, 09. listopada 2018.

Albanija ulaže 2 milijarde eura u energetski sektor

U idućih 10 godina Albanija planira oko 2 milijarde eura investicija u energetski sektor iz državnog proračuna. Ovo je jedan od scenarija prema energetskoj strategiji, koju je odobrila Vlada Republike Albanije. Međutim, drugi scenarij predviđa ulaganja od 2,5 milijarde eura do 2030. godine. U oba scenarija najveći dio novca, oko tri četvrtine, otpada na proizvodnju električne energije, dok će distribucija i prijenos dobiti manju potporu. Istodobno će oko 5,5 milijardi eura biti uloženo  u cjelokupni energetski sektor, uključujući naftu i ugljikovodike. No, za razliku od elektroenergetskog sektora, ulaganje u naftu i prirodni plin bit će privatno financirano.

Prema navedenoj strategiji, Albanija je u obvezi uštedjeti do 15 posto energije koju će koristi do 2030. godine.  Cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova je za 11,5 posto, dok bi korištenje prirodnog plina trebalo činiti 20 posto ukupnih izvora energije.