Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Republika Srbija

Republika Srbija je 29. travnja 2008. godine u Luksemburgu potpisala s Europskom unijom Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je stupio na snagu 01. rujna 2013.

Protokol o tehničkim prilagodbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Republike Srbije radi članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji potpisan je 25. lipnja 2014. godine, a privremeno se primjenjuje od 01. kolovoza 2014.

Preferencijalni uvjeti trgovine u skladu s Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju
između Europske unije i Republike Srbije

 • Prilikom izvoza industrijskih proizvoda (poglavlja 25-97 Carinske tarife) iz Europske unije/Republike Hrvatske u Republiku Srbiju carinske stope primjenjuje se nulta stopa carine.
 • Prilikom uvoza industrijskih proizvoda (poglavlja 25-97 Carinske tarife) iz Republike Srbije u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku primjenjuje  se nulta stopa carine.
 • Prilikom uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (poglavlja 1-24 Carinske tarife) iz Republike Srbije u Europsku uniju/Republiku Hrvatsku primjenjuju se nulta stopa carine osim za mladu govedinu (Aneks II), šećer (članak 26. Privremenog sporazuma), ribe i riblje proizvode (Aneks IV), te vino (Protokol 2.) 
 • Prilikom izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (poglavlja 1-24 Carinske tarife) iz Europske unije/Republike Hrvatske u Republiku Srbiju trgovina se odvija prema slijedećim uvjetima:
 • Za dio proizvoda (dio živih životinja i njihovog mesa, dio klaoničkih proizvoda, svinjsku masnoću, salo, mlijeko, vrhnje, biljke, cvijeće, sadnice, dio krumpira, korjenasto povrće, mahunarke, kava, brašno, prekrupa, margarin, šećer, gljive, dio konzerviranog voća i povrća, dio sokova i alkoholna pića) carine se primjenjuju sukladno dogovorenoj dinamici sniženja. U 2013. godini primjenjuje se  10-65% osnovne stope carine za pojedine proizvode sukladno Carinskoj tarifi Republike Srbije, a 2014. godine iste će se u  potpunosti ukinuti. 
 • Za dio proizvoda (rajčica, svježa ili rashlađena, paprika, grožđe, svježe ili suho, jabuke, kruške, dinje, maline,trešnje, višnje, breskve, šljive i jagode) ad valorem i/ili specifična carina u 2014. godini i nakon tranzicijskog razdoblja iznosit će od 0-30% od osnovne stope carine. Sezonska carina od 20% nastavit će se primjenjivati tijekom i nakon prijelaznog razdoblja.
 • Za dio proizvoda (dio živih životinja, meso, klaoničke proizvode, mlijeko, povrće, voće, brašno, tjesteninu, džemove, fermentirana pića, ocat) carine iznose od 0-80% nakon prijelaznog razdoblja, a sezonske carine u iznosu od 20% ukinut će se  stupanjem na snagu SSP-a. U 2013. godini carine za te proizvode iznose ovisno o proizvodu od 20-70%.
 • U 2013. godini carine za ribe i riblje prerađevine su ukinute, osim za šarane
 • Srbija je predvidjela i mogućnost uvođenja sezonskih carina, koje mogu biti ne više od 20% carinske vrijednosti proizvoda, uz vremensko ograničenje njihove primjene.

 

 

Protokol o tehničkim prilagodbama SSP

Predmetni Protokol sadrži prilagodbu teksta SSP-a koja se odnosi na liberalizaciju trgovine za poljoprivredno-prehrambene proizvode, te pravila o podrijetlu robe.

U dijelu liberalizacije trgovine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda dogovorene su dodatne koncesije kako slijedi:

EU koncesije za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz Republike Srbije:

 1. U Prilogu IV. SSP-a povećava se tarifna kvota za šarane sa 60 na 86 tona uz 0% stopu carine
 2. U Prilogu IV. SSP-a za tarifnu oznaku 1604 –pripremljena i konzervirana riba za količinu od 15 tona propisana je 0% stopa carine, a izvan kvote 70% od MFN.

 Koncesije Republike Srbije za poljoprivredno-prehrambene proizvode podrijetlom iz EU:

 1. Dodaje se novi Prilog IIIe koji obuhvaća poljoprivredne proizvode:
  • Nulta stopa carine unutar tarifnih kvota propisana je za:
  • žive svinje 01039211 i 01039219/kvota 200 t/;
  • jestivi klaonički proizvodi od svinja 02064100 i 02064900 /kvota 200 t/;
  • sir i skuta 04061020, 04061080, 04063010, 04063031, 04063039, 04063090,  04069013, 04069015, 04069017, 04069018, 04069019, 04069021, 04069023, 04069025, 04069027, 04069029, 04069032, 04069037, 04069039, 04069050, 04069061, 04069063, 04069069, 04069073, 04069075, 04069076, 04069078, 04069079, 04069081, 04069082, 04069084, 04069086, 04069087, 04069088, 04069093, 04069099 /kvota 50 t/;
  • krumpir 07019090 /kvota 165 t/;
  • smrznuti grašak 07102100 /kvota 20t/;
  • pšenica i suražica 10019900 /kvota 300 t/;
  • kukuruz za sjetvu 10051015, 10051018, ex 1005 1018/kvota 270 t/;
  • ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa 16021000, od svinja 160241, 160242, 160249, 160250 /kvota 150 t/;
  • voćni sokovi 20098996 /kvota 20 t/;
  • neprerađeni duhan 24011035, 24011060, 24011085, 24012035, 24012060, 24012085, 24012095, 24013000 /kvota 75 t/.
  • 5% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifnih kvota propisano je za:
  • mlijeko i vrhnje 04021011, 04021019, 04021099, 04022111, 04022118 /kvota 70 t/;
  • ulje od sjemena suncokreta , šafranike ili pamuka 15121990 /kvota 60 t/;
  • 20% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifnih kvota propisano je za šećer od šećerne trske 17011290, 17011490, 17019100, 170199, 17019910, 17019990 /kvota 70 t/. 
 2. U prilogu V. SSP-a za proizvode iz tarifne oznake 03019300 - šarani (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)  za tarifnu kvotu od 20 tona propisuje se 10% carinske stope od MFN, a izvan navedene kvote carinska stopa iznosi 60% od MFN.
 3. Protokol 1. o prerađenim poljoprivrednim proizvodima dopunjuje se novim Prilogom IIa.:
  • Nulta stopa carine unutar tarifne kvote propisana je za: jogurt, ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje 04031011, 04031013, 04039091, 04039093 /kvota 190 t/;
  • nedenaturirani etilni alkohol 22071000 /kvota 1.180 t/
  • 10% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifne kvote za cigarete 2402 /kvota 25 t/
  • 15% od osnovne stope carine /MFN/ unutar tarifne kvote za cigarete 24022090 /kvota 1.600 t/
 4. Prilog III. zamjenjuje stavak 1. Priloga I. Protokola 2. – Sporazum između EZ i Srbije o recipročnoj preferencijalnoj trgovini za vina na način da izvoz vina iz Republike Srbije u EU iznosi kako slijedi: ex 220410 i ex 220421 u količini od 55.000 hl i ex 220429 u količini od 12.300 hl.

Više informacija:

 1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
 2. Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju