Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Kosovo

Kosovo je 27. listopada 2015. potpisalo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom koji se privremeno primjenjuje od 01. travnja 2016.

Trgovinskim odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja se područje slobodne trgovine u prijelaznom razdoblju od najviše deset godina od dana njegovog stupanja na snagu. Primjenom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ukidaju se carine za dio industrijskih i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, dok je za osjetljivije proizvode predviđeno postupno ukidanje carina.

Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obuhvaćena su i područja regionalne suradnje, sloboda kretanja robe, poslovni nastan, pružanje usluga i kapital, sloboda, sigurnost i pravda, približavanje zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a, izvršavanje zakonodavstva i pravila tržišnog natjecanja, te protokoli o vinima, rješavanju sporova, pravilima o podrijetlu robe, te uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima.  

 

Više informacija:

  1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju