Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Potpisani trgovinski sporazumi

Izvješće Europske komisije o provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini za 2016. godinu  

Bosna i Hercegovina: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. lipnja 2015.

Srbija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. rujna 2013.

Makedonija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2004.

Albanija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu 01. travnja 2009.

Kosovo:  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 27. listopada 2015., privremeno se primjenjuje od 01. travnja 2016.

Farski otoci:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1997.

Norveška: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 1973.

Island: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. travnja 1973.

Norveška, Island, Lihtenštajn: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, stupio na snagu 1. siječnja 1994./ Republika Hrvatska je pristupila Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru koji se privremeno primjenjuje od 12. travnja 2014.

Švicarska: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1973.

Turska: Carinska unija između Europske unije i Turske, stupila na snagu 31. prosinca 1995.

Palestinska Samouprava:  Privremeni sporazum između EU i Palestinske Samouprave, stupio na snagu 1. srpnja 1997. Sporazum o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima stupio na snagu u siječnju 2012.

Tunis: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 1998.

Maroko:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2000.   

Izrael: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2000.

Jordan:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. svibnja 2002.

Libanon: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. travnja  2006.

Egipat: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2004.

Alžir: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. rujna 2005.

Kazahstan: Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji  potpisan 21. prosinca 2015., privremeno se primjenjuje od 01. svibnja 2016.

Gruzija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Moldavija: Sporazum o pridruživanju stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Ukrajina: Sporazum o pridruživanju potpisan 27. lipnja 2014., stupio na snagu 01. rujna 2017.

Meksiko: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji potpisan je 1997. godine. Ugovor sadrži trgovinske odredbe, koje su se razvile u Ugovor o slobodnoj trgovini koji je u odnosu na trgovinu robama stupio na snagu u listopadu 2000. godine, a u odnosu na trgovinu uslugama 2001. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Meksiko[1]/

Republika Koreja:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 2011. 

Čile: Sporazum o pridruživanju, za područje roba stupio na snagu 1. veljače 2003., za područje usluga stupio na snagu 1. ožujka 2005.

Peru, Kolumbija:  Sporazum o trgovini potpisan 26.lipnja 2012., za Republiku Peru stupio na snagu 1. ožujka 2013., a za Republiku Kolumbiju 1. kolovoza 2013. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Kolumbiju[2])

Ekvador: Protokol o pristupanju potpisan je 11. studenog 2016., privremeno se primjenjuje od 01. siječnja 2017.

Kanada: Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) potpisan je 30. listopada 2016., privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017.

Srednja Amerika (Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador, Gvatemala):  Sporazum o pridruživanju, potpisan u lipnju 2012., trgovinski dio primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, a od 1. listopada 2013. s Kostarikom i Salvadorom, te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u zemlje Srednje Amerike[3]/

Republika Južna Afrika: Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji, stupio na snagu 1. svibnja 2004.

Države CARIFORUM-a: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 15. listopada 2008., u režimu privremene primjene od 29. prosinca 2008. /sporazum se ne primjenjuje na RH/

Côte d'Ivoire: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 26. studenoga 2008., u režimu privremene primjene od 3. rujna 2016. /sporazum se ne primjenjuje na RH/

Srednja Afrika:  Privremeni sporazum, potpisan 15. siječnja 2009., u režimu privremene primjene od 4. kolovoza 2014./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Istočna i Južna Afrika: Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu; potpisan 29. kolovoza 2009., u režimu privremene primjene od 14. svibnja 2012./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Istočnoafrička zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 1.rujna.2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Južnoafrička razvojna zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, RH je potpisala Sporazum 10. lipnja 2016., u režimu privremene primjene od 4. veljače 2018./ sporazum se primjenjuje na RH /trgovinske odredbe  Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom se primjenjuju u okviru ovog Sporazuma

Gana: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 28. srpnja 2016., u režimu privremene primjene od 15. prosinca 2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Japan: Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU i Japana, potpisan 17. srpnja 2018., stupio na snagu 01. veljače 2019.

Singapur: potpisan 19. listopada 2018. http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/

 

 

Završeni pregovori za sklapanje trgovinskih sporazuma

 

Vijetnam: Pregovori za sklapanje Sporazuma o slobodnoj trgovini završeni su formalno 2.prosinca 2016. U tijeku je pravna revizija tekstova i prevođenje, a preliminarni tekstovi nalaze se na stranicama Opće uprave za trgovinu (link). Pripremne radnje su u tijeku kako bi se Sporazum mogao početi privremeno primjenjivati do kraja 2018.

 


[1] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nije potpisan

[2] Dodatni protokol navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 30. lipnja 2015., a od 01. svibnja 2017. odredbe Sporazuma primjenjuju se i na Republiku Hrvatsku od strane Perua dok će Kolumbija njegove odredbe primjenjivati nakon završetka unutarnjih procedura za njegovo stupanje na snagu

[3] Pregovori za sklapanje Dodatnog protokola navedenom Sporazumu kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji još nisu završeni