Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Potpisani trgovinski sporazumi

Izvješće Europske komisije o provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini za 2019. godinu  

Bosna i Hercegovina: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stupio na snagu 01. lipnja 2015.

Srbija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stupio na snagu 01. rujna 2013.

Makedonija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stupio na snagu 01. travnja 2004.

Albanija: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stupio na snagu 01. travnja 2009.

Kosovo:  Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, stupio na snagu 01. travnja 2016.

Farski otoci:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1997.

Norveška: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. srpnja 1973.

Island: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. travnja 1973.

Norveška, Island, Lihtenštajn: Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, stupio na snagu 1. siječnja 1994./ Republika Hrvatska je pristupila Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru koji se privremeno primjenjuje od 12. travnja 2014.

Švicarska: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 1. siječnja 1973.

Turska: Carinska unija između Europske unije i Turske, stupila na snagu 31. prosinca 1995.

Palestinska Samouprava:  Privremeni sporazum između EU i Palestinske Samouprave, stupio na snagu 1. srpnja 1997. Sporazum o daljnjoj liberalizaciji trgovine poljoprivrednim i ribljim proizvodima stupio na snagu u siječnju 2012.

Tunis: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 1998.

Maroko:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2000.   

Izrael: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2000.

Jordan:  Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. svibnja 2002.

Libanon: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. travnja  2006.

Egipat: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. lipnja 2004.

Alžir: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. rujna 2005.

Armenija:  Sveobuhvatni i pojačani sporazum o partnerstvu, stupio na snagu 01. ožujka 2021.

Azerbajdžan: Sporazum o partnerstvu i suradnji, stupio na snagu 01. srpnja 1999.

Kazahstan: Sporazum o pojačanom partnerstvu i suradnji, stupio na snagu 01. ožujka 2020.

Gruzija: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Moldavija: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 01. srpnja 2016.

Ukrajina: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 01. rujna 2017.

Uzbekistan:  Sporazum o partnerstvu i suradnji, stupio na snagu 01. srpnja 1999.

Meksiko: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji, potpisan je 1997. godine. Ugovor sadrži trgovinske odredbe, koje su se razvile u Ugovor o slobodnoj trgovini koji je u odnosu na trgovinu robama stupio na snagu u listopadu 2000. godine, a u odnosu na trgovinu uslugama 2001.

Republika Koreja:  Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 13. prosinca 2015. 

Čile: Sporazum o pridruživanju, stupio na snagu 1. ožujka 2005.

Peru, Kolumbija:  Sporazum o trgovini, potpisan 26.lipnja 2012., za Republiku Peru stupio na snagu 1. ožujka 2013., a za Republiku Kolumbiju 1. kolovoza 2013. /sporazum se ne primjenjuje na hrvatske proizvode prilikom izvoza u Kolumbiju[2])

Ekvador: Protokol o pristupanju, potpisan je 11. studenog 2016., privremeno se primjenjuje od 01. siječnja 2017.

Kanada: Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA), potpisan je 30. listopada 2016., privremeno se primjenjuje od 21. rujna 2017.

Srednja Amerika (Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador, Gvatemala): Sporazum o pridruživanju, potpisan u lipnju 2012., trgovinski dio primjenjuje se od 1. kolovoza 2013. s Hondurasom, Nikaragvom i Panamom, a od 1. listopada 2013. s Kostarikom i Salvadorom, te od 1. prosinca 2013. s Gvatemalom. /Protokol uz Sporazum o pridruživanju kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potpisan je 26. studenog 2020., a nakon njegove ratifikacije će se odredbe Sporazuma primjenjivati na izvoz hrvatskih proizvoda u Srednju Ameriku [3]

Republika Južna Afrika: Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji, stupio na snagu 1. svibnja 2004.

Države CARIFORUM-a: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 15. listopada 2008., u režimu privremene primjene od 29. prosinca 2008. 

Côte d'Ivoire: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 26. studenoga 2008., u režimu privremene primjene od 3. rujna 2016. /sporazum se ne primjenjuje na RH/

Srednja Afrika:  Privremeni sporazum, potpisan 15. siječnja 2009., u režimu privremene primjene od 4. kolovoza 2014./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Istočna i Južna Afrika: Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 29. kolovoza 2009., u režimu privremene primjene od 14. svibnja 2012./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Istočnoafrička zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 1.rujna.2016./sporazum se ne primjenjuje na RH/

Južnoafrička razvojna zajednica: Sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 10. lipnja 2016., u režimu privremene primjene od 4. veljače 2018./ sporazum se primjenjuje na RH - trgovinske odredbe  Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom se primjenjuju u okviru ovog Sporazuma

Gana: Prijelazni sporazum o gospodarskom partnerstvu, potpisan 28. srpnja 2016., u režimu privremene primjene od 15. prosinca 2016.

Japan: Sporazum o gospodarskom partnerstvu , stupio na snagu 01. veljače 2019.

Singapur: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 21. studenog 2019.

Vijetnam: Sporazum o slobodnoj trgovini, stupio na snagu 01. kolovoza 2020.