Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Osnovni podaci

Službeni naziv  Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske
Glavni grad London
Površina 243 610 km2
Broj stanovnika 66.647.112
Službeni jezik engleski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (bilijuna EUR)

2,6

2,4

2,3

2,4

2,45

BDP po stanovniku (EUR)

40 100

36 600

35 400

36 000

32 960

Realni rast BDP-a (%)

2,3

1,9

1,8

1,5

1,4

Inflacija (%)

0,0

0,7

2,7

2,5

1,8

Nezaposlenost (%)

5,3

4,9

4,4

4,0

3,8

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

45,33

324,81

121,25

81,15

27,02

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi)

 

Struktura BDP: usluge 80,4%, industrija 19%, poljoprivreda 0,6%.

Najvažnije industrije: proizvodnja alata za strojeve, oprema za elektrane, oprema za željeznice, brodogradnja, zrakoplovna industrija, motorna vozila i dijelovi, elektrotehnika i komunikacijska oprema, metali, kemikalije, ugljen, nafta, papir i papirni proizvodi, prerada hrane, tekstil, odjeća.

 

 

 

Robna razmjena s inozemstvom

 

                                                                                                           U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

459,6

409,0

441,0

411,3

419,05

UVOZ

564,6

574,9

569,6

570,4

616,06

UKUPNO

1 024,2

983,9

1 010,6

981,6

1135,11

RAZLIKA

-105

-165,9

-128,6

-159,3

-197

Izvor: Eurostat,

 

Najznačajnije zemlje izvoza u 2019: SAD (19,9%), Njemačka, (8,4%), Francuska (6,1%), Nizozemska (6,1%), Irska (5,5%), Kina (4,5%), Švicarska (3,6%), Italija (3,1), Španjolska (2,8%), Belgija (2,6%).

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2019: automobili (8,5%), mehanički agregati - srednji 7,6%, medicinski i farmaceutski proizvodi (6,2%), sirova nafta (5,6%), avioni (3,9%), dragocjeni metali (3,8%), rafinirano ulje (3,4%), znanstveni instrumenti (2,7%), umjetnička djela (2,6%) i organske kemikalije (2,6%).

 

Najznačajnije zemlje uvoza u 2019: SAD (12,6%), Njemačka (10,8%), Nizozemska (7,1%), Kina, (6,8%), Francuska (6,6%), Španjolska (4,7%), Belgija (3,9%), Italija (3,7%), Irska (3,4%), Norveška (2,5%).

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2019: automobili (6,7%), medicinski i farmaceutski proizvodi (4,7%), rafinirano ulje (4,3%), mehanički agregati (4,1%), odjeća (4,1%), telekomunikacijska i zvučna oprema (3,9%), sirova nafta (3,9%), razna električna roba (3,2%), dragocjeni metali (3,1%) i razni proizvodi za široku potrošnju (2,7%).

Izvor: Department for International Trade UK

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                               U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X 2020.

IZVOZ

173,4

209,9

218,0

250,7

211,3

UVOZ

212,1

265,4

294,6

277,8

214,4

UKUPNO

385,5

475,3

512,6

528,6

425,7

RAZLIKA

-38,7

-55,5

-76,6

-27,1

-3,1

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv

32.730.454

13

2.

3004

Lijekovi

24.069.296

9,6

3.

7610

Konstrukcije i dijelovi konstrukcija

19.332.064

7,7

4.

9930

Roba isporučena na plovila i zrakoplove

17.947.891

7,1

5.

7007

Sigurnosno staklo, kaljeno ili slojevito

10.874.919

4,3

Prikazan izvoz

104.954.665

41.7

Ukupan izvoz

250.795.693

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

25.176.469

9

2.

8903

Jahte i druga plovila za sport

13.520.528

4,8

3.

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka

10.889.029

3,9

4.

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti na drugom mjestu

7.902.830

2,8

5.

2208

Nedenaturirani etilni alkohol

7.255.284

2,6

Prikazan uvoz

64.744.163

23,1

Ukupan uvoz

277.833.749

100,0

Izvor: DZS

 

 

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 21.2.1996.; stupanje na snagu: 10.3.1997.)
  • Sporazum o dugovima između Republike Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva (datum potpisivanja: 12.4.1996.; privremena primjena: 12.4.1996.; stupanje na snagu: 18.10. 1996.)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 11.3. 1997.; stupanje na snagu: 16.4.1998.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 22.2.1999.; privremena primjena: 22. 2. 1999.; stupanje na snagu: 30.6.2005.)
  • Memorandum o suglasnosti o suradnji na području turizma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (datum potpisivanja: 17.5.2000.; stupanje na snagu: 17.5.2000.)
  • Ugovor o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i UK  (potpisan 12.5.1927., preuzet sukcesijom 1997.)
  • Trgovinski sporazum između Vlade Jugoslavije i UK (preuzet sukcesijom 1997., potpisan 27. 11. 1936.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na dohodak od otuđenja imovine. (datum potpisivanja: 15. siječnja 2015.; u primjeni od 1. siječnja 2016.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 

British Croatian Business Club    www.bcbc.org.uk

British Croatian Chamber of Commerce www.britishcroatiancc.co.uk

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/

 

BREXIT

 

Na hrvatskom jeziku

Hrvatska gospodarska komora:

https://hgk.hr/hrvatska-gospodarska-komora/pripravnost-za-brexit

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:

http://www.mvep.hr/hr/brexit/

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

https://gospodarstvo.gov.hr/brexit-informacije-i-upute-za-poslovnu-zajednicu/11301

 

Carinska uprava

https://carina.gov.hr/vijesti/privremena-primjena-sporazuma-o-trgovini-i-suradnji-izmedju-eu-i-ujedinjene-kraljevine/9138

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

https://www.hanfa.hr/upozorenja-hanfe/brexit-utjecaj-na-tr%C5%BEi%C5%A1te-kapitala/

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

 

I nakon 1. siječnja 2021. godine je omogućeno izdavanje potvrde A1 za izaslane radnike, i to ne prema Uredbi 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti EU, nego po članku 11. Protokola o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine.

U nastavku linkovi na navedeni Zahtjev i Upitnik za poslodavca

https://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Izdavanje%20potvrda%20A1/A1%20TISKANICE/ZAHTJEV_A1_IZASLANJE_ZAPOSLENI.pdf

https://www.mirovinsko.hr/UserDocsImages/Dokumenti/Izdavanje%20potvrda%20A1/A1%20TISKANICE/UPITNIK-ZA-POSLODAVCE-UZ-ZAHTJEV-ZA-IZDAVANJE-POTVRDE-A1.pdf

 

 

na engleskom jeziku

 

Vlada Ujedinjene Kraljevine:

 

Sporazum o trgovini i suradnji UK-EU

https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union

 

Brexit Checker – online pomoć za provjeru putovanja i poslovanja

https://www.gov.uk/transition

 

Ostale korisne informacije o uvozu roba u UK, carinjenju, tarifama i dr.

https://www.gov.uk/import-goods-into-uk

https://www.gov.uk/import-customs-declaration

https://www.gov.uk/trade-tariff

 

Uvoz/izvoz roba u Sjevernu Irsku

https://www.gov.uk/government/collections/moving-goods-into-out-of-or-through-northern-ireland

 

Novi Imigracijski sustav (na snazi od 1. siječnja 2021.)

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

 

Europska komisija

 

Opće informacije o promjenama koje su stupile na snagu nakon sklapanja Sporazuma o trgovini i suradnji UK-EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-uk_trade_and_cooperation_agreement-a_new_relationship_with_big_changes-brochure.pdf

 

https://europa.eu/!WM73dj – online kupnja