Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Švedska

Osnovni podaci

Službeni naziv Kraljevina Švedska
Glavni grad Stockholm
Površina 450.000 km2
Broj stanovnika 9,3 milijuna
Službeni jezik švedski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

455,49

466,26

480,02

470,63

474,14

BDP po stanovniku (tekuće cijene EUR)

46 480

46 990

47 730

46 260

46 130

Realni rast BDP-a (%)

4,5

2,4

2,4

2,2

1,2

Inflacija (%)

0,7

1,1

1,9

2,0

1,7

Nezaposlenost (%)

7,4

7,0

6,7

6,4

6,8

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

8,7

8,1

11,5

5,8

17,8

Izvor: Eurostat, Statistics Sweden, The World Bank

 

Struktura BDP-a: usluge 65,2%, industrija  22,6%, poljoprivreda 1,4%.

Najvažnije industrije: željezna i čelična industrija,  proizvodnja preciznih strojeva, proizvodnja celuloze i papira, prerađena hrana, proizvodnja vozila.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama  EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

126,3

125,9

135,5

140,6

143,42

UVOZ

124,8

127,5

136,3

144,1

141,82

UKUPNO

251,1

253,4

271,8

284,7

295,24

RAZLIKA

1,5

-1,6

-0,8

-3,5

1,6

Izvor: Eurostat, Statistics Sweden

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 10,8%, Norveška 10%, SAD 8,5%, Danska 7%, Finska 6,7%, Kina 5,7, Nizozemska 5,2%, Velika Britanija 5,2%, Francuska 4,3%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i  vozila, kemijski proizvodi, guma, minerali, drvo i proizvodi od celuloze, goriva i električna energija.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 18,8%, Norveška 10,7%, Nizozemska 9,3%, Danska 6,7&, Kina 4,6%, Velika Britanija 4,6%, Poljska 4,5, Belgija 4,4%, Finska 4,3%, Francuska 3,7%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i vozila, kemijski proizvodi, goriva i električna energija, minerali, prehrambeni proizvodi i duhan, tekstil.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                    

Robna razmjena

 U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

125,0

120,5

106,4

119,8

132,77

UVOZ

131,0

127,2

132,7

135,0

111,49

UKUPNO

256,0

247,7

239,1

254,8

244,26

RAZLIKA

-6,0

-6,7

-26,3

-15,2

21,28

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8504

Električni transformatori

22.145.805

18,49

2.

3002

Ljudska i životinjska krv pripremljena za upotrebu

10.942.917

9,13

3.

1806

Čokolada i prehrambeni proizvodi

9.281.459

7,75

4.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

5.720.194

4,77

5.

4409

Drvo

5.444.529

4,54

Prikazan izvoz

53.534.904

44,68

Ukupan izvoz

119.802.473

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8701

Vučna vozila

9.288.356

6,88

2.

8704

Motorna vozila za prijevoz robe

8.286.211

6,14

3.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju

8.025.957

5,94

4.

0303

Zamrznuta riba

4.943.468

3,66

5.

8482

Valjni ležaji

4.597.611

3,40

Prikazan uvoz

35.137.603

26,02

Ukupan uvoz

135.032.145

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (sklopljen 23.11.2000.;  stupio na snagu 1.8.2002)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o međunarodnom cestovnom prijevozu (sklopljen 14.1.1994.; stupio na snagu 14.6.2002)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o zračnom prometu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 3.12.1996)
  • Sporazum između SFRJ i Kraljevine Švedske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i imovinu (s Protokolom) (stupio na snagu 18.6.1980.)

 

 

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Hrvatsko-švedska trgovinska komora

(Croatian-Swedish Chamber of Commerce)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/