Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Srbija

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Srbija
Glavni grad Beograd
Površina 77 474 km2
Broj stanovnika 7 146 800
Službeni jezik srpski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

32,9

34,1

36,8

42,9

45,9

BDP po stanovniku (EUR)

4 634

4 904

5 226

6 129

6 593

Realni rast BDP-a (%)

0,7

2,8

1,9

4,2

4,2

Inflacija (%)

1,5

1,6

3,0

2,0

1,9

Nezaposlenost (%)

17,9

15,3

13,5

11,5

10,4

Izravna strana ulaganja (milijardi EUR)

1,9

2,1

3,2

1,6

3,8

Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS), Narodna banka Srbije (NBS)

 

Struktura BDP-a: usluge 49,1%, industrija 41,1%, poljoprivreda 9,8%.

Najvažnije industrije: automobilska industrija, industrija osnovnih metala, odjeće, namještaja, šećera, gume, farmaceutskih proizvoda.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

12,7

14,4

16,3

17,5

UVOZ

15,2

17,6

21,9

23,9

UKUPNO

27,9

32,0

38,2

41,4

RAZLIKA

-2,5

-3,2

-5,6

-6,4

Izvor: Republički zavod za statistiku RS (RZS)

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 12,6%, Italija 10,1%, Bosna i Hercegovina 7,7%, Rumunjska 5,9%, Rusija 5,0%, Crna Gora 4,5%, Mađarska 4,2% 

Najznačajniji izvozni proizvodi: automobili, željezo i čelik, odjeća, gume, pšenica, voće i povrće, neželjezni metali, metalni proizvodi, električni aparati, oružja i streljiva

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 12,9%, Rusija 9,7%, Italija 8,7%, Kina 8,4%, Mađarska 4,3%, Turska 4,0%, Poljska 3,4%

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, gorivo, kemikalije, proizvodna dobra, hrana i žive životinje, sirovine

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

562

521

670

637

697

565

UVOZ

433

498

575

600

592

494

UKUPNO

995

1 019

1 245

    1 237

1 289

 1 059

RAZLIKA

129

23

95

   37

     105

     71

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

53.933.287

7,7

2.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

30.196.269

4,3

3.

3102

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

24.265.161

3,5

4.

2710

Naftna ulja i ulja dobijena od bitumenskih materijala

20.912.032

3,0

5.

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici od stakla,

19.078.256

2,7

Prikazan izvoz

148.385.005

21,2

Ukupan izvoz

696.645.573

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

54.777.210

9,3

2.

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

50.891.622

8,6

3.

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka

27.941.415

4,7

4.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih)

17.758.675

3,0

5.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

14.705.303

2,5

Prikazan uvoz

166.074.225

28,1

Ukupan uvoz

592.129.746

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu (potpisan 17.12.2014., stupio na snagu danom potpisivanja) 
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji (datum potpisivanja: 24. 6. 2009.; stupanje na snagu: 1. 7. 2013.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 18. 8.1998.; stupanje na snagu: 31. 1. 2002.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porezima na dohodak i na imovinu(datum potpisivanja: 14. 12. 2001.; stupanje na snagu 22. 4. 2004.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća Ministara Srbije i Crne Gore o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari – (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o reguliranju graničnog željezničkog prometa (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 10. 3. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međunarodnom cestovnom prijevozu (datum potpisivanja: 15. 9. 1997.; stupanje na snagu: 11. 04. 1998.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o suradnji na području zaštite bilja (datum potpisivanja: 23. 11. 2005.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja: 15. 12. 2005.; stupanje na snagu 1. 10. 2006.)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o plovidbi  plovnim putovima na unutarnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju (datum potpisivanja: 13. 10. 2009.; stupanje na snagu: 30. 7. 2010.)
 • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (stupio na snagu 01.09.2013.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 • Hrvatski poslovni klub (HPK) je osnovan 2006. godine kao dragovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija, a na inicijativu tvrtki iz Republike Hrvatske koje posluju u Republici Srbiji i uz potporu predstavništva HGK u RS i Veleposlanstva RH u Beogradu. Cilj HPK je razmjena informacija, iskustava i ideja između članica radi povećanja efikasnosti njihovog poslovanja u RS i unaprjeđenja gospodarske suradnje između RH i RS.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/