Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Slovenija

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Slovenija
Glavni grad Ljubljana
Površina 20.256 km²
Broj stanovnika 2.050.189
Službeni jezik slovenski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene

(milijardi EUR)

38,8

40,3

42,9

45,9

48,2

BDP po stanovniku (EUR)

18 830

19 550

20 810

22 080

22 983

Realni rast BDP-a (%)

2,3

3,1

5,0

3,4

2,4

Inflacija (%)

-0,8

-0,2

1,6

2,1

1,9

Nezaposlenost (%)

9,0

8,0

6,8

6,2

4,5

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

1,7

1,4

1,1

1,5

..

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a: usluge  65,8%,  industrija  32%, poljoprivreda 2,3%.

Najvažnije industrije: željezna metalurgija i aluminijski proizvodi, taljenje olova i cinka, elektrotehnika i  elektroenergetska oprema, kamioni, automobili, drvni proizvodi, tekstil, kemikalije, alatni strojevi.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama  EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

28,8

29,7

34,0

37,4

33,5

UVOZ

26,9

27,6

31,9

35,8

34,0

UKUPNO

55,7

57,3

65,9

73,2

67,5

RAZLIKA

  1,9

 2,1

2,1

1,6

-0,5

 Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza su: Njemačka 19,3%, Italija 10,4%, Austrija 7,5%, Hrvatska 7,3%, Mađarska 4,4% i Francuska 4,1%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: proizvodna dobra, strojevi i transportna oprema, kemikalije, hrana.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 16,8%, Italija 13,5%, Austrija 9,9%, Hrvatska 5,5%, Kina 4,8%, Turska 4,4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, proizvedeni proizvodi, kemikalije, goriva i maziva, hrana.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

 

2019.

I-X

2020.

IZVOZ

1,5

1,5

1,6

1,6

1,2

UVOZ

2,2

2,4

2,6

2,8

2,2

UKUPNO

3,7

3,9

4,2

4,5

3,4

RAZLIKA

-0,7

-0,9

-1,0

-1,2

-1,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

122.292.887

 

12,2

2.

7606

 

Ploče, limovi i vrpce od aluminija, debljine veće od 0,2 mm

109.923.894

 

10,9

3.

2716

Električna energija

45.646.848

 

4,5

4.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

32.995.130

 

3,2

5.

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostalo

31.668.500

 

3,3

Prikazan izvoz

310 858 759

19,0

Ukupan izvoz

1.632.872.059

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

 

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

270.377.211

 

33,8

2.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih)

251.987.974

 

31,5

3.

3004

Lijekovi

166.966.419

 

20,8

4.

7601

 

Aluminij u sirovim oblicima

119.290.627

 

14,9

5.

2716

Električna energija

 

108.563.246

 

13,5

Prikazan uvoz

917 185 477

31,9

Ukupan uvoz

2.868.392.876

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji (potpisan 7.2.1994.; stupio na snagu 25.8.1994.) Ulaskom Slovenije u EU bilo je potrebno ovaj Ugovor promijeniti i uskladiti s pravnim sustavom EU, čime bi u praksi prestale vrijediti trgovinske odredbe Sporazuma. Vlada RH je 15. listopada 2004. godine donijela Odluku za sklapanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o trgovinsko-gospodarskim odnosima i suradnji, koji je potpisan 10. lipnja 2005. godine, a stupio je na snagu 7. veljače 2006. godine. Temeljem navedenoga promijenjen je i naziv ovog sporazuma koji se sada zove Sporazum o gospodarskim odnosima i suradnji.
  • Sporazum o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 12.12.1997.; stupio na snagu 8.7.2004.)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 10.6.2005.; stupio na snagu  10.11.2005.)
  • Sporazum o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 14.7.1992.; stupio na snagu 14.1.1994.)
  • Sporazum o redovitom zračnom prometu (potpisan 8.7.1994., stupio na snagu 1.2.1995.; Postoji dodatak Sporazumu od 1.6.2000.)
  • Sporazum o obavljanju željezničkog prometa preko državne granice (potpisan 2.4.1997.; stupio na snagu 12.12.2002.)

 

 

Bilateralna gospodarska udruženja

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/