Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Slovačka

Osnovni podaci

Službeni naziv Slovačka Republika
Glavni grad Bratislava
Površina 49 036 km2
Broj stanovnika 5 410 728
Službeni jezik slovački

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

   

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

79,1

81,2

84,8

90,2

94,2

BDP po stanovniku (EUR)

14 600

15 000

15 600

16 600

22 032

Realni rast BDP-a (%)

3,9

3,3

3,4

4,1

2,3

Inflacija (%)

-0,3

-0,5

1,4

2,6

2,7

Nezaposlenost (%)

11,5

9,6

8,1

7,3

5,8

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

1,5

3,5

5,9

-

-

 Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a:  usluge 61,2%, industrija 35%, poljoprivreda 3,8%.

Najvažnije industrije: automobilska, metalna industrija, struja, plin, koks i ulje, nuklearno gorivo, kemikalije, sintetička vlakna, drvo i proizvodi od papira, strojevi, keramika, tekstil, električni i optički uređaji, gumeni proizvodi, hrana i piće, lijekovi. 

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                         U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

   2019.

IZVOZ

67,9

70,1

74,7

79,8

    80,4

UVOZ

66,2

68,3

73,7

79,7

    79,4

UKUPNO

134,1

138,4

148,4

159,5

  159,8

RAZLIKA

1,7

1,8

1,0

0,1

      1,1

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 20,7%, Češka 11,6%, Poljska 7,7%, Francuska 6,3%, Italija 6,1%, UK 6%, Mađarska 6%, Austrija 6%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: vozila i povezani dijelovi, strojevi i elektrotehnička oprema, nuklearni reaktori i peći, željezo i čelik, mineralna ulja i goriva.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 19,1%, Češka 16,3%, Austrija 10,3%, Poljska 6,5%, Mađarska 6,4%, Južna Koreja 4,5%, Rusija 4,5%, Francuska 4,3%, Kina 4,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, vozila i povezani dijelovi, nuklearni reaktori i peći, goriva i mineralna ulja.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

   2019.

2020.I.-X.

IZVOZ

176,1

165,1

157,7

167,1

115,7

UVOZ

323,1

411,0

437,8

496,2

392,4

UKUPNO

499,2

576,1

595,5

663,3

508,1

RAZLIKA

-147,0

-245,9

-280,1

-329,1

-276,7

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

9401

Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

18.266.722

10,9

2.

7616

Ostali proizvodi od aluminija, drugdje nespomenuti i neuključeni

8.469.504

5,0

3.

3004

Lijekovi

7.781.622

4,6

4.

8542

Elektronički integrirani krugovi

6.113.245

3,6

5.

8477

Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase

5.234.746

3,1

Prikazan izvoz

45.865.839

27,2

Ukupan izvoz

167.138.069

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

105.747.849

21,3

2.

8528

Televizijski prijamnici

41.445.231

8,3

3.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

33.188.904

6,6

4.

2710

Naftna ulja i ulja

28.409.321

5,7

5.

8403

Kotlovi za centralno grijanje, neelektrični

12.542.084

2,5

Prikazan uvoz

221.333.389

44,4

Ukupan uvoz

496.259.665

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 1.7.2008.; stupanje na snagu: 18.11.2009.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Slovačke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu  (datum potpisivanja: 12.2.1996.; stupanje na snagu: 14.11.1996.) 
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike (datum potpisivanja: 12.2.1996.; stupanje na snagu: 9.9.1998.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 12.2.1996.; stupanje na snagu: 6.2.1997.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o turističkoj suradnji (datum potpisivanja: 12.2.1996.; stupanje na snagu: 22.10.1998.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari  (datum potpisivanja: 5.5.1995.; stupanje na snagu: 16.10.1997.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o korištenju hrvatskih luka za međunarodni promet (datum potpisivanja: 7.9.1998.)   
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu (datum potpisivanja: 26.5.1998.;; stupanje na snagu: 10.2.1999.) 
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o unutarnjoj plovidbi (datum potpisivanja: 26.5.1998.; stupanje na snagu: 10.6.2002.) 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Hrvatsko-slovačka trgovačka komora

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/