Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ruska Federacija

Osnovni podaci

Službeni naziv Ruska Federacija
Glavni grad Moskva
Površina 17,098,200 km2
Broj stanovnika 146 451 425
Službeni jezik ruski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (bilijuna USD)

1,4

1,3

1,6

1,7

1,6

BDP po stanovniku (USD)

9 346

8 759

10 743

11 289

11 163

Realni rast BDP-a (%)

-2,8

-0,2

1,6

2,5

1,3

Inflacija (%)

15,5

7,04

3,7

2,9

4,5

Nezaposlenost (%)

5,6

5,5

5,2

4,8

4,6

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

6,8

37,2

30,0

13,3

-

Izvor: The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a u 2018.: usluge 56,2%, industrija 30,0%, poljoprivreda 4,0%.

Najvažnije industrije: sve vrste rudarstva i eksploatacije ugljena, nafte, plina, kemijska, proizvodnja raznih strojeva, zrakoplova, vojna industrija, brodogradnja, transportna oprema, komunikacijska oprema, poljoprivredni strojevi, građevinska oprema, elektroenergetska oprema, medicinski i znanstveni instrumenti, tekstil, hrana.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

u milijardama  USD

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

393,0

332,4

411,3

443,5

422,8

UVOZ

281,8

266,1

326,9

248,7

243,8

UKUPNO

674,8

598,5

738,2

692,2

666,6

RAZLIKA

111,2

66,3

84,4

194,8

179,0

Izvor: The World Bank, IMF

Najznačajnije zemlje izvoza:  Kina 13,0%, Nizozemska 9,8%, Njemačka 7,7%, Bjelorusija 5,1%, Turska 4,8%, Republika Koreja 4,0%,.

Najznačajniji izvozni proizvodi: nafta i naftni derivati, prirodni plin, metal, žitarice i poljoprivredni proizvodi, kemikalije, civilni i vojni proizvodi.

Najznačajnije zemlje uvoza:  Kina 22%, Njemačka 11%, Bjelorusija 5,5%, SAD 5,4%, Italija 4,5%, Francuska 4,0%.

Najznačajniji uvozni proizvodi:  strojevi, vozila, farmaceutski proizvodi, plastika, polugotovi metalni proizvodi, meso, voće i orašasti voće, optički i medicinski instrumenti, željezo i čelik.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020. (I-X)

IZVOZ

209,9

200,9

174,8

173,6

137,6

UVOZ

334,2

338,6

451,0

330,4

232,8

UKUPNO

544,1

539,5

625,8

503,0

370,4

RAZLIKA

-124,3

-137,7

-276,2

-156,8

-95,2

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

3004

Lijekovi

86.922.210

50,1

2.

3307

Pripravci za brijanje i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci

13.194.787

7,6

3.

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina

10.112.651

5,8

4.

1201

Soja u zrnu, lomljena ili ne

9.825.279

5,6

5.

6115

Hula-hop čarape uključujući i one bez stopala, čarape, kratke čarape i slično

5.071.893

2,9

Prikazan izvoz

125.126.820

72,1

Ukupan izvoz

173.586.782

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

2709

Nafta i ulja, dobivena od bitumenskih minerala, sirova

83.325.398

25,2

2.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih)

72.488.178

21,9

3.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

60.614.965

18,3

4.

2707

Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi

27.290.701

8,3

5.

3104

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

7.713.692

2,3

Prikazan uvoz

251.432.934

76,1

Ukupan uvoz

330.380.342

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (datum potpisivanja: 2. 10. 1995, objava u NN-MU:: 11/96; stupanje na snagu 19. 4. 1997.; objava stupanja na snagu: 17/97)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o gospodarskoj i znanstveno tehničkoj suradnji (datum potpisivanja: 2.3. 2010.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području RH (datum potpisivanja: 2.3.2010.; privremena primjena: od 2.3.2010.; objava u NN – MU: 5/2010; stupanje na snagu 1.10.2010.; objava stupanja na snagu: 6/2010.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ (datum potpisivanja: 24.7.2006.; objava u NN – MU: 7/2007; stupanje na snagu: 20.8.2007.; objava stupanja na snagu: 9/2007)
  • Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH i Ministarstva poljoprivrede RF o gospodarskoj i znanstveno tehničkoj suradnji na području poljoprivrede i prehrambene industrije (datum potpisivanja: 3.6.2003.; stupanje na snagu: 3.6.2003.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o suradnji na području turizma (datum potpisivanja: 1.10.2002.; objava u NN – MU: 4/2004.; stupanje na snagu 4.11.2004.; objava stupanja na snagu: 11/2004.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom (datum potpisivanja: 18.12.1998.; objava u NN – MU: 7/99; stupanje na snagu 18.8.1999.; objava stupanja na snagu: 12/ 02)
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade RF (datum potpisivanja:18.12.1998.; objava u NN – MU: 14/2000; stupanje na snagu 4.12.2000.; objava stupanja na snagu: 2/2000)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o vojno-tehničkoj suradnji (datum potpisivanja:15.12.1998.; objava u NN-MU: 3/03)

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/