Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Ruska Federacija

Osnovni podaci

Službeni naziv:                   Ruska Federacija

Glavni grad:                        Moskva

Površina:                             17.098.200 km2

Broj stanovnika:                146.451.425

Službeni jezik:                    ruski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

UNCTAD, UNIDO, FAO, EurAsEc, SCO, APEC, CIS, EBRD, G-8, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, MIGA, IFC, BIS, IOS, WFTU, ILO, IMF, IMO, OPEC, WCO, WIPO, BRICS,  WTO, Banka za međunarodna poravnanja, Pariški klub.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (mlrd. USD)

1 281

1 575

1 653

1 689

1 474

BDP po stanovniku (USD)

8 759

10 743

11 289

11 512

10 042

Realni rast BDP-a (%)

0,2

1,8

2,8

2,0

-3,1

Inflacija (%)

7,0

3,7

2,9

4,5

3,4

Nezaposlenost (%)

5,5

5,2

4,8

4,6

4,9

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

32,5

28,6

8,8

32,0

-

Izvor: The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a u 2019.: usluge 56,2%, industrija 30,0%, poljoprivreda 4,0%.

Najvažnije industrije: sve vrste rudarstva i eksploatacije ugljena, nafte, plina, kemijska, proizvodnja raznih strojeva, zrakoplova, vojna industrija, brodogradnja, transportna oprema, komunikacijska oprema, poljoprivredni strojevi, građevinska oprema, elektroenergetska oprema, medicinski i znanstveni instrumenti, tekstil, hrana.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                         

                                                                                                                      u milijardama  USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

332,4

411,3

443,5

422,8

331,7

UVOZ

266,1

326,9

248,7

243,8

239,7

UKUPNO

598,5

738,2

692,2

666,6

571,4

RAZLIKA

66,3

84,4

194,8

179,0

92,0

Izvor: The World Bank, IMF

Najznačajnije zemlje izvoza 2020.:  Kina 14,6%, Nizozemska 7,4%, Ujedinjeno Kraljevstvo 6,9%, Njemačka 18,5%, Bjelarus 4,8%, Turska 4,6%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: ugljikovodici i derivati 52%, željezo i čelik 4,3%, dragulji, plemeniti metali i kovine i biserje 3,6%, nuklearni reaktori i strojevi 2,1%, drvo obrađeno i neobrađeno 2,0%, umjetna gnojiva 2,0%, žitarice 1,9%

Najznačajnije zemlje uvoza 2020.:  Kina 22%, Njemačka 10%, Bjelorusija 5,6%, SAD 5,5%, Italija 4,5%, Japan 3,7%.

Najznačajniji uvozni proizvodi:  nuklearni reaktori i strojevi 18%, elektrooprema i elektronika 12%, cestovna motorna vozila 9,7%, lijekovi 5,7%, plastični proizvodi 4,0%.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                             U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

209,9

200,9

174,8

173,6

201,7

UVOZ

334,2

338,6

451,0

330,4

265,1

UKUPNO

544,1

539,5

625,8

503,0

466,8

RAZLIKA

-124,3

-137,7

-276,2

-156,8

-63,4

Izvor: DZS


 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

3004

Lijekovi

78.060.321

38,7

2.

1201

Soja u zrnu, lomljena ili ne

35.752.613

17,7

3.

6115

Hula-hop čarape uključujući i one bez stopala, čarape, kratke čarape i slično

10.193.338

5,1

4.

3307

Pripravci za brijanje i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni pripravci

9.601.291

4,8

5.

8480

Kalupnici za ljevaonice kovina

8.932.140

4,4

Prikazan izvoz

142.539.703

70,7

Ukupan izvoz

201.712.021

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

2707

Nafta i ulja, drugi proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena

74.635.138

28,2

2.

7601

Aluminij u sirovim oblicima

59.846.074

22,6

3.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala (osim sirovih)

40.684.016

15,3

4.

2701

Kameni ugljen, briketi i slična kruta goriva

29.488.360

11,1

5.

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra

17.584.430

6,6

6.

3104

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

11.808.163

4,5

7.

8901

Putnički i izletnički brodovi i trajekti, teretni brodovi i teglenice

5.891.957

2,2

Prikazan uvoz

239.938.138

90,5

Ukupan uvoz

265.085.979

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade RH i Vlade Ruske Federacije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (datum potpisivanja: 2. 10. 1995, objava u NN-MU:: 11/96; stupanje na snagu 19. 4. 1997.; objava stupanja na snagu: 17/97)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o gospodarskoj i znanstveno tehničkoj suradnji (datum potpisivanja: 2.3. 2010.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području RH (datum potpisivanja: 2.3.2010.; privremena primjena: od 2.3.2010.; objava u NN – MU: 5/2010; stupanje na snagu 1.10.2010.; objava stupanja na snagu: 6/2010.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ (datum potpisivanja: 24.7.2006.; objava u NN – MU: 7/2007; stupanje na snagu: 20.8.2007.; objava stupanja na snagu: 9/2007)
  • Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva RH i Ministarstva poljoprivrede RF o gospodarskoj i znanstveno tehničkoj suradnji na području poljoprivrede i prehrambene industrije (datum potpisivanja: 3.6.2003.; stupanje na snagu: 3.6.2003.)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o suradnji na području turizma (datum potpisivanja: 1.10.2002.; objava u NN – MU: 4/2004.; stupanje na snagu 4.11.2004.; objava stupanja na snagu: 11/2004.)
  • Ugovor između Vlade RH i Vlade RF o međunarodnom cestovnom prometu s Protokolom (datum potpisivanja: 18.12.1998.; objava u NN – MU: 7/99; stupanje na snagu 18.8.1999.; objava stupanja na snagu: 12/ 02)
  • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade RF (datum potpisivanja:18.12.1998.; objava u NN – MU: 14/2000; stupanje na snagu 4.12.2000.; objava stupanja na snagu: 2/2000)
  • Sporazum između Vlade RH i Vlade RF o vojno-tehničkoj suradnji (datum potpisivanja:15.12.1998.; objava u NN-MU: 3/03)

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Poslovno vijeće za gospodarsku suradnju s Ruskom Federacijom pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/