Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Rumunjska

Osnovni podaci

Službeni naziv Rumunjska
Glavni grad Bukurešt
Površina 238 391 km2
Broj stanovnika 19,4 milijuna
Službeni jezik rumunjski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

160,2

170,3

187,7

204,6

223,3

BDP po stanovniku (tekuće cijene, EUR)

8 090

8 650

9 500

10 510

11 500

Realni rast BDP-a (%)

4,0

4,8

7,1

4,4

4,1

Inflacija (%)

-0,4

-1,1

1,1

4,1

3,9

Nezaposlenost (%)

6,8

5,9

4,9

4,2

3,9

Izravna strana ulaganja (milijardi EUR)

4,3

6,2

4,9

5,2

5,2

 Izvor: Eurostat, BNR.

Struktura BDP: usluge 57,1%, industrija 28,9%, poljoprivreda 4,3%.

Najvažnije industrije: električni strojevi i oprema, automobilska industrija, tekstili i obuća, lagani strojevi, metalurgija, kemikalije, prerada hrane, prerada nafte, rudarstvo, drvo, građevinski materijal.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

54,6

57,4

62,6

67,4

68,6

UVOZ

63,0

67,4

75,6

82,9

86,2

UKUPNO

117,6

124,8

138,2

150,3

154,8

RAZLIKA

-8,4

-10,0

-13,0

-15,5

-17,6

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 22%, Italija 11%, Francuska 7%, Mađarska 5%, Velika Britanija 4%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električni strojevi i oprema, vozila, mineralna goriva, žitarice, namještaj, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, sirovine.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 20%, Italija 9%, Mađarska 7%, Poljska 6%, Kina 5,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: električni strojevi i oprema, ostali proizvedeni proizvodi, vozila, mineralna goriva, plastika, poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, lijekovi, metalni proizvodi i sirovine.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.I.-X.

IZVOZ

110,0

150,5

241,4

256,2

237,9

UVOZ

150,6

177,4

227,9

261,0

203,7

UKUPNO

260,6

327,9

469,3

517,3

441,6

RAZLIKA

-40,6

-26,9

13,5

-4,9

34,2

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4205

Proizvodi od kože ili umjetne kože

75.674.492

29,54

2.

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

11.065.822

4,32

3.

8477

Strojevi za obradu i preradu gume ili plastične mase ili za izradu proizvoda od tih materijala, drugdje nespomenuti i neuključeni u ovom poglavlju

8.828.912

3,45

4.

6806

Vuna od troske, vuna od kamena i sl. mineralne vune

7.646.937

2,98

5.

2403

Ostali prerađeni duhan i prerađeni nadomjesci duhana

5.828.148

2,27

Prikazan izvoz

109.042.311

42,56

Ukupan izvoz

256.203.642

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

0102

Žive životinje, vrste goveda

44.028.518

16,86

2.

7208

Plosanti valjani proizvodi, od željeza i nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovljani

8.532.294

3,27

3.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili nadomjestaka od duhana

8.332.654

3,19

4.

4410

Ploče iverice i slične ploče

7.985.693

3,06

5.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba

7.943.458

3,04

Prikazan uvoz

76.826.615

29,86

Ukupan uvoz

261.152.011

100,0

Izvor: DZS

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 8.6.1994.; objava u NN-MU 06/95; stupanje na snagu: 30.4.1998.)
  • Dodatni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izmjenama i dopunama ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (datum potpisivanja: 30.4.2010.; objava u NN-MU 8/2011; stupanje na snagu: 20.7.2011; objava stupanja na snagu: NN-MU 10/2011)      
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o gospodarskoj i tehničkoj suradnji (datum potpisivanja: 29.4.2009;. objava u NN-MU 1/2010; stupanje na snagu: 23.6.2010.; objava stupanja na snagu: 4/2010)     
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o prijevozu na unutarnjim plovnim putovima (datum potpisivanja:  26.5.2003.; objava u NN-MU 17/2003; stupanje na snagu: 21.4.2004.; objava stupanja na snagu: 4/2007)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (datum potpisivanja: 25.1.1996.; objava u NN-MU 11/96; stupanje na snagu: 28.11.1996.; objava stupanja na snagu: 01/97)  
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o suradnji u turizmu (datum potpisivanja: 29.9.1994.; objava u NN-MU 06/97; stupanje na snagu: 15.5.1997.; objava stupanja na snagu: 12/97)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o zračnom prijevozu (potpisan 29.9.1994. ,objava 02/95, stupio na snagu 4.2.1998.)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o pomorskom prijevozu (potpisan 8.6.1994., objava 01/2000)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 16.2.1994., objavljen 04/94, stupio na snagu 5.12.1996.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Rumunjsko-hrvatska trgovinska i industrijska komora (CCI Romania Croatia), sa sjedištem u Bukureštu (e-mail: cci_romania_croatia@yahoo.com; telefon: +40 734 444 971)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/