Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Poljska

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Poljska
Glavni grad Varšava
Površina 322 575 km2  
Broj stanovnika 38.386.000
Službeni jezik poljski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijardama EUR)

430

425,9

465,6

496,6

532

BDP po stanovniku (EUR)

11 200

11 100

12 200

12 900

13 400

Realni rast BDP-a (%)

3,8

3,0

4,6

3,5

4

Inflacija (%)

-0,7

-0,2

1,6

2

2,2

Nezaposlenost (%)

7,5

6,2

4,9

4,4

3,3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

15,1

16,7

7,4

11,3

n/a

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF

Struktura BDP-a: usluge  64,3%, industrija  40,2%, poljoprivreda 2,4%.

Najvažnije industrije: strojarstvo, proizvodnja željeza i čelika, rudarstvo, kemijska industrija, brodogradnja, prehrambena industrija, proizvodnja stakla, industrija pića, tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

  2019.

IZVOZ

179,5

184,2

204,4

220,7

  253,8

UVOZ

177,2

180,3

206,8

225,7

  234,0

UKUPNO

356,7

364,5

411,2

446,4

  487,8

RAZLIKA

2,3

3,9

-2,4

-5

    19,8

Izvor: Eurostat i Državni ured za statistiku Poljske

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 27,3%, Velika Britanija 6,6%, Češka 6,6%, Francuska 5,4%, Italija 4,8%, Nizozemska 4,5%.
Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i prijevozna oprema, intermedijarni proizvodi, gotovi proizvodi, hrana i žive životinje.
Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 28,3%, Kina 7,9%, Nizozemska 6%, Rusija 5,8%, Italija 5,3%, Francuska 4,2%, Češka 4,1%.
Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, intermedijarni proizvodi, kemikalije, minerali, goriva, maziva i srodni materijali.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

   2019.

2020.I-X.

IZVOZ

166,4

200,0

219,6

242,5

227,8

UVOZ

602,8

777,9

883,3

945,9

757,8

UKUPNO

769,2

977,9

1.102,9

1.188,4

985,6

RAZLIKA

-436,4

-577,9

-663,7

-703,4

-530,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8528

Televizijski prijamnici

17.708.980

7,3

2.

7326

Proizvodi od željeza i čelika

14.774.188

6,0

3.

3004

Umaci i pripravci za umake

11.503.559

4,7

4.

2103

Lijekovi

11.088.835

4,5

5.

6115

Oprema za krevete i slični proizvodi

7.838.818

3,2

Prikazan izvoz

62.914.380

25,7

Ukupan izvoz

242.538.030

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

54.355.152

5,7

2.

9403

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

44.632.383

4,7

3.

9401

Sjedala, uključujući ona što ih se može pretvoriti u ležaje, i njihovi dijelovi

22.644.357

2,3

4.

1905

Kruh, peciva, kolači i keksi

18.541.668

1,9

5.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju

18.125.796

1,9

Prikazan uvoz

158.299.356

16,5

Ukupan uvoz

945.923.441

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o pomorskom prijevozu (datum potpisivanja: 12.2.2001.; objava u NN-MU: 07/2001; stupanje na snagu: 6.3.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o civilnom zračnom prometu  (datum potpisivanja: 19.6.1996.; objava u NN-MU: 10/96; stupanje na snagu: 12.12.1996.; objava stupanja na snagu: 03/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o turističkoj suradnji  (datum potpisivanja: 18.5.1996.; objava u NN-MU: 13/97;  stupanje na snagu 5.9.1997.; objava stupanja na snagu: 08/98)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja: 21.2.1995.; objava u NN-MU: 10/95; stupanje na snagu 4.10.1995.; objava stupanja na snagu: 09/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 19.10.1994.; objava u NN-MU: 13/95; stupanje na snagu: 11.2.1996.; objava stupanja na snagu: 08/97)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari  (datum potpisivanja: 30.9.1994.; objava u NN-MU: 12/94; stupanje na snagu: 1.4.1995.; objava stupanja na snagu: 01/97)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Poljsko-hrvatska industrijsko trgovinska komora

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/