Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Norveška

Osnovni podaci

Službeni naziv:         Kraljevina Norveška

Glavni grad:              Oslo

Površina:                    385.155 km2

Broj stanovnika:       5,3 milijuna

Službeni jezik:           Bokmal i Nynorsk

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

EBRD, EFTA, FAO, IBRD, IMF, OECD,  WTO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

335,4

353,3

367,8

360,3

307,7

BDP po stanovniku (EUR, tekuće cijene)

63 690

66 950

69 260

67 370

57 099

Realni rast BDP-a (%)

1,1

1,9

1,3

1,2

-0,8

Inflacija (%)

3,9

1,9

3,0

2,3

1,3

Nezaposlenost (%)

4,7

4,0

3,7

3,5

4,6

Izravna strana ulaganja (milijuni EUR)

120

114

118

 

..

 

Izvor: Eurostat, Statistics Norway

Struktura BDP-a: usluge 56,8%, industrija 32%, poljoprivreda 1,9%.

Najvažnije industrije: nafta i plin, brodogradnja, ribarstvo, vodokultura, proizvodnja hrane, celuloza i papirnati proizvodi, metali, kemikalije, drvo, rudarstvo, tekstil.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                 

                                                                                                                              U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

80,9

92,1

93,3

85,3

70,2

UVOZ

67,8

73,4

66,3

70,7

69,1

UKUPNO

148,7

165,5

159,6

156,0

139,3

RAZLIKA

13,1

18,7

27,0

14,6

1,1

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Velika Britanija 20%, Njemačka 14,5%, Nizozemska 11,1%, Švedska 7,7%, Francuska 5,8%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: nafta i naftni derivati, strojevi i oprema, metali, kemikalije, brodovi, ribe.

Najznačajnije zemlje uvoza: Švedska 11,7%, Njemačka 10,8, Kina 10,2%, SAD 7,9%, Danska 5,6.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, kemikalije, metali, namirnice.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                      U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

55,9

66,7

73,4

60,4

52,00

UVOZ

20,3

20,7

61,3

15,7

15,05

UKUPNO

76,2

87,4

134,7

76,2

67,05

RAZLIKA

35,6

46,0

12,1

44,6

36,95

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8902

Ribarski brodovi; brodovi-tvornice

14.591.602

28,06

2.

8504

Električni transformatori

8.845.998

17,01

3.

8906

Plovila, uključujući ratne brodove

5.216.436

10,03

4.

8901

Putnički i izletnički brodovi

3.974.381

7,64

5.

8479

Strojevi i mehanički uređaji

3.087.861

5,93

Prikazan izvoz

35.716.278

68,67

Ukupan izvoz

52.000.000

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom

2.467.396

16,39

2.

7606

Ploče, limovi i vrpce od aluminija

987.515

6,56

3.

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije

978.102

6,49

4.

8517

Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafiju

977.954

6,49

5.

8405

Generatori generatorskog ili vodenog plina

977.543

6,49

Prikazan uvoz

6.388.510

42,42

Ukupan uvoz

15.051.372

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 1.10.1997)

 

  • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o privremenoj primjeni Konvencije između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kra­­­­­ljevine Norveške o izbjegava­­­­­nju dvostrukog oporeziva­­­­­nja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 6.3.1996)

 

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske (sklopljen 16.9.1996.; stupio na snagu 25.8.1997)

 

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o zračnom prometu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 20.11.1996)

 

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 16.1.1998)

 

  • Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu (sklopljen 1.9.1983.; objava u službenom listu države prednice 9/1985)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/