Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Norveška

Osnovni podaci

Službeni naziv Kraljevina Norveška
Glavni grad Oslo
Površina 385.155 km2
Broj stanovnika 5,3 milijuna
Službeni jezik Bokmal i Nynorsk

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

347,6

335,4

353,3

367,8

360,3

BDP po stanovniku (EUR, tekuće cijene)

66 980

63 690

66 950

69 260

67 370

Realni rast BDP-a (%)

2,0

1,1

1,9

1,3

1,2

Inflacija (%)

2,0

3,9

1,9

3,0

2,3

Nezaposlenost (%)

4,6

4,7

4,0

3,7

3,5

Izravna strana ulaganja (milijuni EUR)

114

120

114

118

n/a

 

Izvor: Eurostat, Statistics Norway

Struktura BDP-a: usluge 56,8%, industrija 32%, poljoprivreda 1,9%.

Najvažnije industrije: nafta i plin, brodogradnja, ribarstvo, vodokultura, proizvodnja hrane, celuloza i papirnati proizvodi, metali, kemikalije, drvo, rudarstvo, tekstil.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

93,6

80,9

92,1

93,3

85,3

UVOZ

68,9

67,8

73,4

66,3

70,7

UKUPNO

162,5

148,7

165,5

159,6

156,0

RAZLIKA

24,7

13,1

18,7

27,0

14,6

Izvor: Eurostat

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Velika Britanija 20%, Njemačka 14,5%, Nizozemska 11,1%, Švedska 7,7%, Francuska 5,8%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: nafta i naftni derivati, strojevi i oprema, metali, kemikalije, brodovi, ribe.

Najznačajnije zemlje uvoza: Švedska 11,7%, Njemačka 10,8, Kina 10,2%, SAD 7,9%, Danska 5,6.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna oprema, kemikalije, metali, namirnice.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

                                                                                      U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

55,9

66,7

73,4

60,4

43,09

UVOZ

20,3

20,7

61,3

15,7

13,15

UKUPNO

76,2

87,4

134,7

76,2

56,25

RAZLIKA

35,6

46,0

12,1

44,6

29,94

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8902

Ribarski brodovi; brodovi-tvornice

20.755.670

34,36

2.

8901

Putnički i izletnički brodovi; trajekti

8.527.654

14,12

3.

8906

Plovila, uključujući ratne brodove

4.148.882

6,87

4.

7308

Željezne ili čelične konstrukcije

3.734.710

6,18

5.

8504

Električni transformatori

2.188.107

3,62

Prikazan izvoz

39.355.023

65,15

Ukupan izvoz

60.409.067

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom

2.030.867

12,87

2.

8537

Ploče, pultovi, stolovi, ormari

1.195.721

7,58

3.

8431

Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni za strojeve oznake 8425 do 8430

1.123.226

7,12

4.

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije

980.638

6,22

5.

8483

Transmisijska vratila

960.935

6,09

Prikazan uvoz

6.291.387

39,88

Ukupan uvoz

15.776.600

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 1.10.1997)
  • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o privremenoj primjeni Konvencije između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kra­­­­­ljevine Norveške o izbjegava­­­­­nju dvostrukog oporeziva­­­­­nja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 6.3.1996)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske (sklopljen 16.9.1996.; stupio na snagu 25.8.1997)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o zračnom prometu (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 20.11.1996)
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o međunarodnom cestovnom prijevozu osoba i stvari (sklopljen 6.3.1996.; stupio na snagu 16.1.1998)
  • Konvencija između SFRJ i Kraljevine Norveške o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na porez na dohodak i na imovinu (sklopljen 1.9.1983.; objava u službenom listu države prednice 9/1985)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/