Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Njemačka

Osnovni podaci

Službeni naziv Savezna Republika Njemačka
Glavni grad Berlin
Površina 357.050 m2
Broj stanovnika (svibanj 2011.) 83,084 milijuna
Službeni jezik njemački

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (bilijuna EUR)

3

3,1

3,3

3,4

3,4

BDP po stanovniku (EUR)

37 090

38 060

39 260

40 340

41,346

Realni rast BDP-a (%)

1,7

1,9

2,2

1,9

0,6

Inflacija (%)

0,1

0,4

1,7

1,8

1,3

Nezaposlenost (%)

4,6

4,2

3,8

3,7

3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

62,42

64,70

118,22

167,9

51,011

 

Izvor: Destatis, The World Bank (fdi)

Struktura BDP-a u 2019: usluge 69,3%, industrijska proizvodnja (izuzev građevinarstvo) 24,2%, građevinarstvo 5,6%, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo 0,9%.

Najvažnije industrije: proizvodnja željeza, čelika, ugljena, cementa, kemijskih proizvoda, strojeva, vozila, elektroničkih proizvoda, automobila, hrane i pića, brodogradnja i tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U bilijunima EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

UVOZ

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

UKUPNO

2,1

2,1

2,3

2,4

2,4

RAZLIKA

0,2

0,2

0,3

0,2

0,2

Izvor: Destatis, Eurostat           

Najznačajnije zemlje izvoza 2019: SAD 8,9%, Francuska 8%, Kina 7,2%, Nizozemska 6,8%, Ujedinjena Kraljevina 5,9%, Austrija 5,1%.

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2019: motorna vozila i dijelovi za motorna vozila (16,8%), strojevi (14,7%), kemijski proizvodi (8,9%), tehnička oprema, zrakoplovi koji nisu teretni, lijekovi, metali, ljudska i životinjska krv, prehrambeni proizvodi, tekstil, gumeni i plastični proizvodi.

SRNJ je u 2019. godini zabilježila porast izvoza od 0,8%.

Najznačajnije zemlje uvoza u 2019: Kina 9,9%, Nizozemska 8,9%, SAD 6,4%, Francuska 5,9%, Poljska 5,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2019: strojevi, uključujući kompjutere (12,9%), električni strojevi oprema (12,2%), vozila (11%), mineralna goriva, uključujući i naftu (8,8%), farmaceutski proizvodi (4,8%), plastika i plastični artikli (3,6%), organski kemijski proizvodi (3,3%), željezo, čelik (2,2%), artikli od željeza i čelika (1,9%).

SRNJ je u 2019. godini zabilježila porast uvoza od 1,5%.

Izvor: Destatis

 

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X 2020.

IZVOZ

1,5

1,7

1,9

2

1,6

UVOZ

3,2

3,4

3,6

3,8

2,8

UKUPNO

4,7

5,1

5,5

5,8

4,4

RAZLIKA

-1,7

-1,7

-1,7

-1,8

       -1,2

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

177.331.410

8,8

2.

6403

Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kože

97.340.756

4,8

3.

8544

Izolirana žica, kabeli i drugi izolirani električni vodiči

81.451.020

4

4.

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu

60.546.589

3

5.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

56.025.394

2,8

Prikazan izvoz

472.695.169

23,4

Ukupan izvoz

2.003.761.697

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

416.518.394

10,8

2.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena za uporabu

110.197.647

2,8

3.

3004

Lijekovi

92.565.843

2,4

4.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila

68.357.468

1,7

5.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi

63.307.590

1,6

Prikazan uvoz

750.946.942

19,3

Ukupan uvoz

3.838.722.934

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Zajednička izjava o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Akcijskim planom -  (potpisan: 7.3.2019., stupila na snagu: 7.3.2019.)
 • Ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja – (potpisan 21.03.1997., stupio na snagu od 28.08.2000.g., objava NN-MU: 12/98; objava stupanja na snagu: 14/2000.)
 • Ugovor o tehničkoj suradnji – (potpisan 15.01.1999., stupio na snagu 21.07.2000.g. objava NN-MU:09/99.)
 • Sporazum o zapošljavanju radnika trgovačkih društava sa sjedištem u RH radi izvršavanja ugovora o izvođenju radova (tzv. detašmani) – (potpisan 13.09.2002., stupio na snagu 18.12.2002. objava NN-MU: 14/2002.; objava stupanja na snagu: 02/03.)
 • Sporazum o radnicima na privremenom radu – (potpisan 13.09.2002., stupio na snagu 18.12.2002. objava NN-MU:14/2002. ; objava stupanja na snagu: 02/03.)
 • Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu – (potpisan 16.10.1997., stupio na snagu 23.02.1998. objava NN-MU:22/97 ; objava stupanja na snagu:04/98.)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju – (potpisan 24.11.1997., stupio na snagu 01.12.1998. objava NN-MU:08/98.)
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu – (potpisan 6.02.2006., stupio na snagu 20.12.2006. objava NN-MU:09/2006. ; objava stupanja na snagu:1/2007.)
 • Sporazum između VRH i Vlade SRNJ o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj – (potpisan 17. studenog 2010., stupio na snagu 2. ožujka 2011. objava NN-MU:1/2011. ; objava stupanja na snagu:5/2011.)
 • Ugovor o zračnom prometu parafiran je 1997. godine. i dalje je u fazi pregovora. Još 1999. godine njemačka strana je tražila određene izmjene. Kako je pitanje prometa regulirano sporazum o pridruživanju i stabilizaciji s EU upitno je hoće li se ugovor potpisivati.

 

Bilateralna gospodarska suradnja i udruženja

 • Stalna hrvatsko-bavarska komisija od 1971. godine ostvaruje bilateralnu suradnju, uključujući i realni sektor u području turizma, kulture, gospodarstva, prometa, prostornog uređenja, zaštite okoliša i vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, rada i radne izobrazbe, zdravstva, znanosti, prosvjete, državne uprave, javne sigurnosti, lokalne i područne samouprave, pravosuđa i europskih integracija.
 • Mješovita komisija Republika Hrvatska - Baden – Württemberg od 2005. ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju na projektima iz područja gospodarstva, kulture, turizma, prometa, unutarnjih poslova, pravosuđa, znanosti, zaštite okoliša i dr.
 • Akcijski plan o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke (od 2019). Suradnja obuhvaća projekte iz područja vanjske i europske politike; gospodarstva;  istraživanja, kulture, obrazovanja i sporta; održivog razvoja, klime, energetike i okoliša; unutarnjih poslova i pravosudne suradnje; obrane; poljoprivrede; tržišta rada i socijalne politike; zdravlja te razmjene na parlamentarnoj razini.
 • Hrvatsko gospodarsko udruženje, Frankfurt – KWVD (Kroatische Wirtschaftsvereinigung)pruža informacije, savjete, podršku u poslovanju na hrvatsko/njemačkom gospodarskom prostoru. Informacije na  http://kwvd.de/.
 • Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Zagreb – AHK (Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer) - U Hrvatskoj djeluje od 2003. godine. U međuvremenu je izgradila mrežu od preko 400 tvrtki članova iz Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske i međunarodnih poslovnih krugova čime je postala najveća bilateralna gospodarska organizacija u Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska komora je 10. svibnja 2019. s AHK iz Zagreba i Udruženjem njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) iz Berlina potpisala sporazum prema kojem su hrvatske tvrtke u inozemstvu u mogućnosti koristiti usluge njemačkih vanjskotrgovinskih komora pod jednakim uvjetima kao i njemačke tvrtke. Informacije na: https://kroatien.ahk.de/hr/  http://kroatien.ahk.de/

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/

Hrvatska gospodarska komora, platforma „Go Global – Go Virtual“ za B2B sastanke s poslovnim partnerima iz SR Njemačke: https://croatia-online-b2bmeetings.hgk.hr/

Ured za jednako postupanje o slobodi kretanja radnika DČ EU u SR Njemačkoj na hrvatskom jeziku: https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr