Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Njemačka

Osnovni podaci

Službeni naziv:         Savezna Republika Njemačka

Glavni grad:               Berlin

Površina:                    357.050 m2

Broj stanovnika:       83,783,942

Službeni jezik:           njemački

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama: EU, EMU, EBRD, IBRD, G8, IMF, OECD, WTO, FAO i dr.

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene (bilijuna EUR)

3,1

3,3

3,4

3,4

3,3

BDP po stanovniku (EUR)

38 060

39 260

40 340

41,346

40,1

Realni rast BDP-a (%)

1,9

2,2

1,9

0,6

 -  4,8

Inflacija (%)

0,4

1,7

1,8

1,3

0,4

Nezaposlenost (%)

4,2

3,8

3,7

3

3,8

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

64,70

118,22

167,9

54,0

67,6

 

Izvor: Destatis, The World Bank (fdi)

Struktura BDP-a u 2020: usluge 70,4%, industrijska proizvodnja (izuzev građevinarstvo) 22,9%, građevinarstvo 6%, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo 0,7%.

Najvažnije industrije: proizvodnja željeza, čelika, ugljena, cementa, kemijskih proizvoda, strojeva, vozila, elektroničkih proizvoda, automobila, hrane i pića, brodogradnja i tekstilna industrija.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                                                           U bilijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

1,2

1,3

1,3

1,3

1.2

UVOZ

0,9

1,0

1,1

1,1

1,0

UKUPNO

2,1

2,3

2,4

2,4

2,2

RAZLIKA

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

Izvor: Destatis, Eurostat           

Najznačajnije zemlje izvoza 2020: SAD (8,6%), Kina (7,9%), Francuska (7,5%), Nizozemska (7%), Ujedinjena Kraljevina (5,5%%), Poljska (5,3%).

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2020: Motorna vozila, prikolice i poluprikolice (15,6%), strojevi i oprema (14,6%), kemikalije i kemijski proizvodi (9,2%), računalni, elektronički i optički proizvodi (9,1%), osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski pripravci (7,3%), električna oprema (7,1%), ostala roba (6,1%), prehrambeni proizvodi (4,6%), osnovni metali (4,5%), gumeni i plastični proizvodi (3,6%).

SRNJ je u 2020. godini zabilježila pad izvoza od 9,3%.

Najznačajnije zemlje uvoza u 2020: Kina (11,3%), Nizozemska (8,5%), SAD (6,6%), Poljska (5,6%), Francuska (5,5%), Italija (5,2%).

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2020: računalni, elektronički i optički proizvodi (11,2%), motorna vozila, prikolice i poluprikolice (10,8%), ostala roba (9,5%), kemikalije i kemijski proizvodi (7,8%), strojevi i oprema (7,7%), električna oprema (6,5%), osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski pripravci (6,3%), osnovni metali (6,3%), prehrambeni proizvodi (4,8%), sirova nafta i prirodni plin (4,3%).

SRNJ je u 2020. godini zabilježila pad uvoza od 7,1%.

Izvor: Destatis

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                          U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

1,5

1,7

1,9

2

1,9

UVOZ

3,2

3,4

3,6

3,8

3,5

UKUPNO

4,7

5,1

5,5

5,8

5,4

RAZLIKA

-1,7

-1,7

-1,7

-1,8

-1,6

Izvor: DZS


 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

114.945.385

6,02

2.

6403

Obuća s vanjskim potplatima od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od kože

99.307.216

5,20

3.

8544

Izolirana žica, kabeli i drugi izolirani električni vodiči

85.500.517

4,48

4.

9406

Montažne zgrade, dovršene ili nedovršene, sastavljene ili ne

56.411.662

2,95

5.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba, osobne automobile i dr. motorna vozila zasnovana uglavnom za prijevoz osoba

48.358.515

2,53

Prikazan izvoz

404.523.295

21,19

Ukupan izvoz

1.909.038.389

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

288.462.014

8,24

2.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena za uporabu

141.288.109

4,03

3.

3004

Lijekovi

84.428.903

2,41

4.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila

68.446.899

1,95

5.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi

66.516.733

1,90

Prikazan uvoz

649.142.658

18,53

Ukupan uvoz

3.502.342.771

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Zajednička izjava o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, s Akcijskim planom -  (potpisan: 7.3.2019., stupila na snagu: 7.3.2019.)
 • Ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja – (potpisan 21.03.1997., stupio na snagu od 28.08.2000.g., objava NN-MU: 12/98; objava stupanja na snagu: 14/2000.)
 • Ugovor o tehničkoj suradnji – (potpisan 15.01.1999., stupio na snagu 21.07.2000.g. objava NN-MU:09/99.)
 • Sporazum o zapošljavanju radnika trgovačkih društava sa sjedištem u RH radi

izvršavanja ugovora o izvođenju radova (tzv. detašmani) – (potpisan 13.09.2002., stupio na snagu 18.12.2002. objava NN-MU: 14/2002.; objava stupanja na snagu: 02/03.)

 • Sporazum o radnicima na privremenom radu – (potpisan 13.09.2002., stupio na snagu 18.12.2002. objava NN-MU:14/2002. ; objava stupanja na snagu: 02/03.)
 • Ugovor o međunarodnom cestovnom prometu – (potpisan 16.10.1997., stupio na snagu 23.02.1998. objava NN-MU:22/97 ; objava stupanja na snagu:04/98.)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju – (potpisan 24.11.1997., stupio na snagu 01.12.1998. objava NN-MU:08/98.)
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu – (potpisan 6.02.2006., stupio na snagu 20.12.2006. objava NN-MU:09/2006. ; objava stupanja na snagu:1/2007.)
 • Sporazum između VRH i Vlade SRNJ o uračunavanju u obvezne zalihe Republike Hrvatske zaliha sirove nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj – (potpisan 17. studenog 2010., stupio na snagu 2. ožujka 2011. objava NN-MU:1/2011. ; objava stupanja na snagu:5/2011.)
 • Ugovor o zračnom prometu parafiran je 1997. godine. i dalje je u fazi pregovora. Još 1999. godine njemačka strana je tražila određene izmjene. Kako je pitanje prometa regulirano sporazum o pridruživanju i stabilizaciji s EU upitno je hoće li se ugovor potpisivati.

 

Bilateralna gospodarska suradnja i udruženja

 • Stalna hrvatsko-bavarska komisija od 1971. godine ostvaruje bilateralnu suradnju, uključujući i realni sektor u području turizma, kulture, gospodarstva, prometa, prostornog uređenja, zaštite okoliša i vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, rada i radne izobrazbe, zdravstva, znanosti, prosvjete, državne uprave, javne sigurnosti, lokalne i područne samouprave, pravosuđa i europskih integracija.

 

 • Mješovita komisija Republika Hrvatska - Baden – Württemberg od 2005. ostvaruje bilateralnu i multilateralnu suradnju na projektima iz područja gospodarstva, kulture, turizma, prometa, unutarnjih poslova, pravosuđa, znanosti, zaštite okoliša i dr.

 

 • Akcijski plan o pojačanoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke (od 2019). Suradnja obuhvaća projekte iz područja vanjske i europske politike; gospodarstva;  istraživanja, kulture, obrazovanja i sporta; održivog razvoja, klime, energetike i okoliša; unutarnjih poslova i pravosudne suradnje; obrane; poljoprivrede; tržišta rada i socijalne politike; zdravlja te razmjene na parlamentarnoj razini.

 

 • Hrvatsko gospodarsko udruženje, Frankfurt – KWVD (Kroatische Wirtschaftsvereinigung)pruža informacije, savjete, podršku u poslovanju na hrvatsko/njemačkom gospodarskom prostoru. Informacije na  http://kwvd.de/.

 

 • Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora, Zagreb – AHK (Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer) - U Hrvatskoj djeluje od 2003. godine. U međuvremenu je izgradila mrežu od preko 400 tvrtki članova iz Savezne Republike Njemačke, Republike Hrvatske i međunarodnih poslovnih krugova čime je postala najveća bilateralna gospodarska organizacija u Hrvatskoj. Hrvatska gospodarska komora je 10. svibnja 2019. s AHK iz Zagreba i Udruženjem njemačkih industrijskih i trgovinskih komora (DIHK) iz Berlina potpisala sporazum prema kojem su hrvatske tvrtke u inozemstvu u mogućnosti koristiti usluge njemačkih vanjskotrgovinskih komora pod jednakim uvjetima kao i njemačke tvrtke. Informacije na: https://kroatien.ahk.de/hr/  http://kroatien.ahk.de/

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/

Hrvatska gospodarska komora, platforma „Go Global – Go Virtual“ za B2B sastanke s poslovnim partnerima iz SR Njemačke: https://croatia-online-b2bmeetings.hgk.hr/

Ured za jednako postupanje o slobodi kretanja radnika DČ EU u SR Njemačkoj na hrvatskom jeziku: https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-hr