Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Nizozemska

Osnovni podaci

Službeni naziv Kraljevina Nizozemska
Glavni grad Amsterdam
Površina 41 526 m2
Broj stanovnika 17.282.163
Službeni jezik nizozemski jezik i frizijski jezici

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

690

708,3

737,1

773,4

807,7

BDP po stanovniku (EUR)

40 700

41 600

43 000

44 900

42 020

Realni rast BDP-a (%)

2,3

2,2

3,2

2,6

1,8

Inflacija (%)

1,2

0,9

1,3

1,4

2,7

Nezaposlenost (%)

6,9

6,0

4,8

3,8

3,4

Izravna strana ulaganja (milijardi USD)

320,79

241,65

96,25

-239,33

28,05

Izvor: Eurostat, The World Bank (fdi)

 

Struktura BDP-u u 2017.: poljoprivreda 1,6%, industrija 17,9%, usluge 70,2%.

Najvažnije industrije: poljoprivredna, metaloprerađivačka, električna, kemijska, naftna i građevinska industrija, mikroelektronika, ribarstvo, bankarstvo.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama  EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

514,3

516,2

577,1

612,2

633,8

UVOZ

461,8

452,8

508,4

547,3

568,4

UKUPNO

976,1

969,0

1 085 ,5

1 159,5

1 202,2

RAZLIKA

52,5

63,4

68,7

64,9

65,4

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza u 2018: Njemačka (23%), Belgija (10%), Ujedinjena Kraljevina (8%), Francuska, SAD.

Najznačajniji izvozni proizvodi u 2018: strojevi i oprema za prijevoz (29%), kemikalije (18%), mineralna goriva (14%), hrana (13%).

 

Najznačajnije zemlje uvoza u 2018: Njemačka (18%), Belgija (10%), Kina (9%), SAD, Ujedinjena Kraljevina, Rusija.

Najznačajniji uvozni proizvodi u 2018: strojevi i oprema za prijevoz (31%), mineralna goriva (18%), kemikalije (12%), prehrambeni proizvodi (10%), odjeća

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

     U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X 2020.

IZVOZ

323,0

166,2

168,3

202.7

171,3

UVOZ

773,8

849,4

879,8

969.9

733,2

UKUPNO

1 096,8

1 015,6

1 048,1

1 172,7

904,5

RAZLIKA

-450,8

-683,2

-711,5

-767,2

561,9

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3002

Ljudska i životinjska krv, pripremljena za uporabu

27.221.809

13,4

2.

8504

Električni transformatori

18.680.507

9,2

3.

9406

Montažne zgrade, dovršene ili nedovršene

6.711.981

3,3

4.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

5.945.498

2,9

5.

4819

Kutije, kutijice, vreće i drugi spremnici

5.520.572

2,7

Prikazan izvoz

64.080.367

31,5

Ukupan izvoz

202.772.126

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

78.562.717

8,1

2.

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

45.060.837

4,6

3.

8471

Strojevi za automatsku obradu podataka

43.572.070

4,4

4.

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

27.176.661

2,8

5.

8443

Strojevi za tiskanje

25.089.310

2,5

Prikazan uvoz

219.461.595

22,4

Ukupan uvoz

969.969.135

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 

 • Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata (datum potpisivanja: 29.7. 2013.; privremena primjena 1/13; objava u NN-MU: 3/4/14; stupanje na snagu: 30.06. 2014.; objava stupanja na snagu: 6/14)
 • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o međunarodnom cestovnom prometu (datum potpisivanja: 20. 9. 1994.; objava u NN-MU: 12/94; stupanje na snagu: 1. 5. 1995.; objava stupanja na snagu: 1/97)
 • Sporazum između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o zračnom prometu (datum potpisivanja: 30. 04. 1996.; privremena primjena: 30. 5. 1996.; objava u NN-MU: 09/96; stupanje na snagu: 1. 11. 1996.; objava stupanja na snagu: 1/97)
 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva vanjske trgovine Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 13. 5. 1996.; stupanje na snagu: 13. 5. 1996.)
 • Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 28. 4. 1998.; objava u NN-MU: 10/98; stupanje na snagu: 1. 6. 1999.; objava stupanja na snagu: NN-MU 07/99)
 • Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju (datum potpisivanja: 11. 9. 1998.; objava u NN-MU: 05/99; stupanje na snagu: 1. 10. 2000.; objava stupanja na snagu: 11/00)
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske (datum potpisivanja: 11. 9. 1998.; objava u NN-MU: 02/99; stupanje na snagu: 1. 10. 2000.; objava stupanja na snagu: 11/2000-698)
 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske u 1999. i 2000. (datum potpisivanja: 16. 11. 1998.; stupanje na snagu 16. 11. 1998.)
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i imovinu (datum potpisivanja: 23. 5. 2000.; objava u NN-MU: 03/2001; stupanje na snagu: 6. 4. 2001.; objava stupanja na snagu: 05/01)
 • Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske o suradnji na smanjenju emisija štetnih plinova u skladu s člankom 6. Protokola iz Kyota (datum potpisivanja: 18. 5. 2001., stupanje na snagu: 18. 5. 2001.)
 • Memorandum o razumijevanju između Ministarstva za gospodarske poslove Kraljevine Nizozemske i Ministarstva za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Republike Hrvatske o programu gospodarske suradnje za godine 2004. i 2005(datum potpisivanja: 30. 1. 2004.; stupanje na snagu: 30. 1. 2004.)
 • Memorandum o razumijevanju o predprisutnom programu Matra za 2005. godinu između Ministarstva europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske  (datum potpisivanja: 15. 11. 2004.; stupanje na snagu: 15. 11. 2004.)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva Kraljevine Nizozemske o predpristupnom programu PSO za 2005. (datum potpisivanja: 7. 6. 2005., stupanje na snagu: 7. 6. 2005.)
 • Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/2 "Razvoj sustava poslovnog izvještavanja i analize Ministarstva financija" (datum potpisivanja 29. 4. 2008., stupanje na snagu 29. 4. 2008.)
 • Dogovor između ministra vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i ministra financija Republike Hrvatske za financiranje projekta br. NOK07/HR/3/1 "Razvoj upravljanja ljudskim potencijalima i preuređenje konferencijskih dvorana i arhiva s knjižnicom" (datum potpisivanja 29. 4. 2008., stupanje na snagu 1. 5. 2008.)

 

 

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/