Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sjeverna Makedonija

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Sjeverna Makedonija
Glavni grad Skopje
Površina 25 713 km²
Broj stanovnika 2 087 171
Službeni jezik makedonski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

9,1

9,9

10,1

10,7

11,3

BDP po stanovniku (EUR)

4 377

4 759

4 853

4 996

5 463

Realni rast BDP-a (%)

3,8

2,4

0,0

2,6

3,4

Inflacija (%)

0,0

0,0

1,4

1,8

0,8

Nezaposlenost (%)

25

23

22

22,3

17,1

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

0,4

0,2

0,2

0,5

0,3

Izvor: Državni zavod za statistiku RSM, Narodna banka RSM, IMF

Struktura BDP-a: usluge 62,5%, industrija 26,6%, poljoprivreda 10,9%.

Najvažnije industrije: proizvodnja hrane, pića, kemijska industrija, tekstilna industrija, proizvodnja željeza, čelika, cementa, farmaceutskih proizvoda, energije, automobilskih dijelova

Vanjskotrgovinska razmjena

U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

4,4

5,0

5,9

6,4

UVOZ

6,2

6,8

7,7

8,5

UKUPNO

10,6

11,8

13,6

14,9

RAZLIKA

-1,8

-1,8

-1,8

-2,1

Izvor: Državni zavod za statistiku RSM

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 48,0%, Bugarska 4,8%, Kosovo 4,6%, Srbija 3,8%, Belgija 3,3%, Italija 2,6%

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i transportna sredstva, razni gotovi proizvodi, kemijski proizvodi, hrana i žive životinje, pića i duhan, sirovine, mineralna goriva i maziva, životinjska i biljna ulja

Najznačajnije zemlje uvoza: Velika Britanija 11,4%, Njemačka 11,3%, Grčka 8,0%, Srbija 7,1%, Kina 5,7%, Italija 5,5%

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna sredstva, kemijski proizvodi, hrana i žive životinje, mineralna goriva i maziva, sirovine, razni gotovi proizvodi, pića i duhan

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

112

122

120

128

123

114

UVOZ

75

82

76

  86

  73

  70

UKUPNO

187

204

196

214

196

184

RAZLIKA

37

40

44

  42

  50

  44

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

3004

Lijekovi

8.908.581

7,2

2.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

8.555.752

7,0

3.

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, za transport ili pakiranje robe

5.477.636

4,5

4.

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti

4.345.540

3,5

5.

3402

Organska površinsko aktivna sredstva (osim sapuna)

3.323.753

2,7

Prikazan izvoz

30.611.262

24,9

Ukupan izvoz

123.012.030

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina

3.682.107

11,1

2.

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa

2.480.712

9,0

3.

7306

Ostale željezne ili čelične cijevi i šuplji profili većeg od 406,4 mm

2.097.414

7,2

4.

7208

Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće

3.093.101

6,4

5.

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2.857.513

6,0

Prikazan uvoz

14.210.847

39,7

Ukupan uvoz

72.773.824

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 10.04.1995., objava NN 01/97)
  • Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji (potpisan 25. 11. 2013.)
  • Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 06.07.1994.; objava NN 10/95; stupio na snagu 06.10.1995.)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 11.01.1996.; objava NN 01/97)
  • Ugovor o zračnom prometu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 01.05.1995.; objava NN 01/97.)
  • Ugovor o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 11.05.1995.; objava NN 01/97.)
  • Sporazum o suradnji na području turizma (potpisan 06.04.2006.; objava NN 06/10; stupio na snagu 01.10.2010.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Makedonsko-hrvatski poslovni klub

 

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/