Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Sjeverna Makedonija

Osnovni podaci

Službeni naziv                    Republika Sjeverna Makedonija 

Glavni grad                         Skopje

Površina                               25.713 km²

Broj stanovnika                 2.087.171

Službeni jezik                     makedonski

Članstvo u međunarodnim gospodarskim organizacijama:

IMF, IBRD, EBRD, WTO, CEFTA

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

BDP, tekuće cijene

(milijarde EUR)

9,9

10,1

10,7

11,3

11,0

BDP po stanovniku (EUR)

4 759

4 853

4 996

5 463

5 280

Realni rast BDP-a (%)

2,4

0,0

2,6

3,4

 -5,4

Inflacija (%)

0,0

1,4

1,8

0,8

  0,9

Nezaposlenost (%)

23

22

22,3

17,1

20,2

Izravna strana ulaganja (milijarde EUR)

0,2

0,2

0,5

0,3

0,4

Izvor: Državni zavod za statistiku RSM, Narodna banka RSM, IMF

Struktura BDP-a: usluge 62,5%, industrija 26,6%, poljoprivreda 10,9%.

Najvažnije industrije: proizvodnja hrane, pića, kemijska industrija, tekstilna industrija, proizvodnja željeza, čelika, cementa, farmaceutskih proizvoda, energije, automobilskih dijelova

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                             U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

4,4

5,0

5,9

6,4

4,7

UVOZ

6,2

6,8

7,7

8,5

6,4

UKUPNO

10,6

11,8

13,6

14,9

  11,1

RAZLIKA

-1,8

-1,8

-1,8

-2,1

   -1,7

Izvor: Državni zavod za statistiku RSM

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 47,2%, Srbija 7,9%, Bugarska 4,7%, Grčka 3,0%, Mađarska 3,0% i dr.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i transportna sredstva, razni gotovi proizvodi, kemijski proizvodi, hrana i žive životinje, pića i duhan, sirovine, mineralna goriva i maziva, životinjska i biljna ulja

Najznačajnije zemlje uvoza: Velika Britanija 15,6%, Njemačka 10,7%, Srbija 7,8%, Kina 6,9%, Grčka 5,9% i dr.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i transportna sredstva, kemijski proizvodi, hrana i žive životinje, mineralna goriva i maziva, sirovine, razni gotovi proizvodi, pića i duhan

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                     U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

IZVOZ

122

120

128

123

138

UVOZ

82

76

86

73

83

UKUPNO

204

196

214

196

221

RAZLIKA

40

44

42

50

55

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8702

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba

10.990.981

8,0

2.

3004

Lijekovi

10.691.360

7,7

3.

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

9.143.836

6,6

4.

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici od stakla

6.200.944

4,5

5.

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu drugdje spomenuti

5.166.651

3,7

Prikazan izvoz

42.193.772

30,5

Ukupan izvoz

138.195.078

100,0

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2020.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina

9.136.060

11,0

2.

7308

Željezne ili čelične konstrukcije

7.039.519

8,5

3.

1905

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi

6.799.991

8,2

4.

7306

Ostale željezne ili čelične cijevi

6.090.703

7,3

5.

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

5.380.496

6,5

Prikazan uvoz

34.446.769

41,5

Ukupan uvoz

82.984.436

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor o trgovini i gospodarskoj suradnji (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 10.04.1995., objava NN 01/97)
  • Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji (potpisan 25. 11. 2013.)
  • Ugovor o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja (potpisan 06.07.1994.; objava NN 10/95; stupio na snagu 06.10.1995.)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 11.01.1996.; objava NN 01/97)
  • Ugovor o zračnom prometu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 01.05.1995.; objava NN 01/97.)
  • Ugovor o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu (potpisan 06.07.1994.; stupio na snagu 11.05.1995.; objava NN 01/97.)
  • Sporazum o suradnji na području turizma (potpisan 06.04.2006.; objava NN 06/10; stupio na snagu 01.10.2010.)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Makedonsko-hrvatski poslovni klub

 

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/