Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Mađarska

Osnovni podaci

Službeni naziv Mađarska
Glavni grad Budimpešta
Površina 93 030 km2
Broj stanovnika 9.9 milijuna
Službeni jezik mađarski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

110,9

113,9

124,1

131,9

143,8

BDP po stanovniku (EUR)

11 300

11 600

12 700

13 500

14 900

Realni rast BDP-a (%)

3,4

2,2

4,0

3,3

4,9

Inflacija (%)

0,1

0,4

2,4

2,8

3,4

Nezaposlenost (%)

7,7

5,1

4,4

3,6

3,4

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

-4,9

69,8

-12,4

-75,2

15,2

Izvor: Eurostat, The World Bank, IMF

Struktura BDP-a:  poljoprivreda 4%, industrija 26% i usluge 54%.

Najvažniji sektori industrije: rudarstvo, metalurgija, građevinski materijali, prerađena hrana, tekstil, kemikalije (lijekovi), motorna vozila.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 u milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

88,8

92,1

100,8

106,6

  111,4

UVOZ

82,9

84,8

95,2

102,7

  106,5

UKUPNO

171,7

176,9

196,0

209,3

  217,9

RAZLIKA

5,9

7,3

5,6

3,9

     -4,9

Izvor: Eurostat

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 28,2%, Rumunjska 5,2%, Slovačka 5%, Austrija 4,9%, Francuska 4,8%, Italija 4,8%, Češka 4,2%, Poljska 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, prehrambeni proizvodi, sirovine, gorivo i struja.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 26,6%, Rusija 6,4%, Kina 6,3%, Slovačka 5,3%, Nizozemska 4,9%, Češka 4,9%, Francuska 4,8%, Italija 4,8%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, drugi proizvodi, gorivo i energija, prehrambeni proizvodi, sirovine.   

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

   2019.

2020. I.-X.

IZVOZ

472,4

471,3

496,5

620,5

807,6

UVOZ

1 402,4

1 662,7

1 815,9

2 099,2

1 470,2

UKUPNO

1 874,8

2 134,0

2 312,4

2 719,7

2 277,8

RAZLIKA

-930,0

-1 191,4

- 1 319,4

-1 478,7

-662,6

Izvor: DZS

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2709

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

53.661.456

8,6

2.

2716

Električna energija

43.889.344

7,0

3.

0103

Žive svinje

29.085.430

4,6

4.

3102

Dušična gnojiva, mineralna i kemijska

28.157.553

4,5

5.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumena

22.740.404

3,6

Prikazan izvoz

177.534.187

28,3

Ukupan izvoz

620.589.841

100,0

Izvor: DZS

 

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2716

Električna energija

296.984.079

14,1

2.

2711

Naftni plinovi i plinoviti ugljik

217.224.487

10,3

3.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz manje od deset osoba

156.525.051

7,4

4.

3004

Lijekovi

155.865.928

7,4

5.

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumena

77.709.566

3,7

Prikazan uvoz

456.425.668

42,9

Ukupan uvoz

2.099.216.477

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o uzajamnom skladištenju obveznih zaliha sirove nafte i naftnih derivata  (datum potpisivanja: 8.2.2011.; objava u NN-MU: 11/2011; stupanje na snagu:28.9.2011.;objava stupanja na snagu13/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o zajedničkom istraživanju i eksploataciji ležišta ugljikovodika koja se nalaze duž zajedničke državne granice (datum potpisivanja: 8.2.2011.; privremena primjena: 25.3.2011.; objava u NN-MU:  5/2011; stupanje na snagu: 3.6.2011.;objava stupanja na snagu 6/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom (datum potpisivanja:8.2.2011.;privremena primjena:10.3.2011.;objava u NN-MU: 8/2011; stupanje na snagu:1.3.2012.;objava stupanja na snagu 3/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:22.7.2010.;privremena primjena:30.9.2010.;objava u NN-MU: 7/2010; stupanje na snagu:6.1.2011.;objava stupanja na snagu 11/2011.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice  (datum potpisivanja:17.2.2010.; privremena primjena:3.4.2010.;objava u NN-MU: 3/2010; stupanje na snagu:16.7.2010.;objava stupanja na snagu 4/2010.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta između Branjinog Vrha i Ivandarde  (datum potpisivanja:17.9.2009.; objava u NN-MU: 6/2010; stupanje na snagu:4.12.2010.;objava stupanja na snagu 9/2010.)
 • Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru V/b potpisanog u Budimpešti 16. prosinca 2004. godine  (datum potpisivanja:17.5.2007.; objava u NN-MU: 6/2012.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Muri na autocesti između Letenye i Goričana na paneuropskom prometnom koridoru v/b  (datum potpisivanja:16.12.2004.;objava u NN-MU: 4/2005; stupanje na snagu:1.1.207.; objava stupanja na snagu 10/2007.)
 • Protokol o utemeljenju mješovitog odbora za suradnju između Vlade RH i Vlade RM s Poslovnikom  (datum potpisivanja:25.12.2002.; objava u NN-MU: 4/2002; stupanje na snagu:25.1.2002.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o korištenju i održavanju cestovnih graničnih mostova na zajedničkoj državnoj granici dviju država  (datum potpisivanja:19.4.2001.;objava u NN-MU: 11/2001; stupanje na snagu:31.3.2002.; objava stupanja na snagu 5/2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o uspostavljanju točke spajanja autocesta Letenye – Goričan (datum potpisivanja:2.3.2001.;objava u NN-MU: 11/2001; stupanje na snagu:12.12.2001.; objava stupanja na snagu 5/2002.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima (datum potpisivanja:9.9.1999.;objava u NN-MU: 15/99; stupanje na snagu:29.4.2000.; objava stupanja na snagu 5/00.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari  (datum potpisivanja:22.9.1997.;objava u NN-MU: 20/97.; stupanje na snagu:15.8.1998.; objava stupanja na snagu 10/00.)
 • Ugovor između RH i RM o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i imovinu (datum potpisivanja:30.8.1996.;objava u NN-MU: 11/97.;stupanje na snagu:8.5.1998.; objava stupanja na snagu 07/98.)
 • Ugovor između Vlade RH i Vlade RM o turističkoj suradnji (datum potpisivanja:15.5.1996.;objava u NN-MU: 12/97.; stupanje na snagu:7.10.1997.; objava stupanja na snagu 21/97.)
 • Ugovor između RH i RM o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja:15.5.1996.;objava u NN-MU: 1/97.; stupanje na snagu:1.3.2002.; objava stupanja na snagu: NN-MU 7/02.)
 • Sporazum o zračnom prometu između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:7.6.1995.;objava u NN-MU:10/95.; stupanje na snagu:29.12.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum o vodno gospodarskim odnosima između Vlade RH i Vlade RM (datum potpisivanja:10.6.1994.;objava u NN-MU: 10/94.; stupanje na snagu:3.3.1995.; objava stupanja na snagu 1/97.)
 • Sporazum između Vlade RH i Vlade RM o međunarodnom prijevozu osoba i stvari cestom (datum potpisivanja:18.11.1992.;objava u NN-MU 2/93.; stupanje na snagu:15.3.1993.; objava stupanja na snagu 10/00.)

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/