Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Litva

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Litva
Glavni grad Vilnius
Površina 65 300 km2
Broj stanovnika 2.9 milijuna
Službeni jezik litavski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde EUR)

37,4

38,9

42,2

45,1

..

BDP po stanovniku (EUR)

12 900

13 500

14 900

16 100

..

Realni rast BDP-a (%)

2,0

2,3

3,8

2,9

3,9

Inflacija (%)

-0,7

0,7

3,7

2,5

2,2

Nezaposlenost (%)

9,2

7,7

7,0

6,9

6,3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

0,9

0,9

1,1

0,9

..

Izvor: Eurostat, Ministarstvo gospodarstva Republike Litve, Nacionalna Banka Republike Litve, The World Bank, IMF

 

Struktura BDP-a u 2017.: poljoprivreda 3,3%, industrija 28,5% i usluge 68,3%.

Najvažniji sektori industrije: proizvodnja alata i strojeva za rezanje metala, električnih motora, televizora, hladnjaka i zamrzivača, prerade nafte, proizvodnja namještaja, tekstilna industrija, prehrambena industrija, industrija gnojiva, informacijske i komunikacijske tehnologije, biotehnologije, medicinski uređaji, proizvodnja lasera, čiste tehnologije (obnovljiva energija).

 

Vanjskotrgovinska razmjena

 

    U milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

22,9

22,6

26,4

28,3

29,6

UVOZ

25,4

24,7

28,5

31,0

31,8

UKUPNO

48,3

47,3

54,9

59,3

61,4

RAZLIKA

-2,5

-2,1

-2,1

-2,7

-2,2

Izvor: Eurostat, Zavod za statistiku Republike Litve

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Rusija 13,5%, Latvija 9,9%, Poljska 9,1%, Njemačka 7,7%, Estonija 5,3%, SAD 5,2%, Švedska 4,8%, Velika Britanija 4,3%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: rafinirano gorivo, strojevi i oprema, kemikalije, teksil, prehrambeni proizvodi, plastika.

Najznačajnije zemlje uvoza: Rusija 14,4%, Njemačka 12,1%, Poljska 10,8%, Latvija 8%, Italija 5,4%, Nizozemska 4,8%, Švedska 4,4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: nafta, prirodni plin, strojevi i oprema, transportna oprema, kemikalije, tekstil i odjeća, metali.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                            U milijunima EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X

2020.

IZVOZ

32,5

26,6

48,7

50.7

42,1

UVOZ

23,5

25,8

27,2

31,8

33,0

UKUPNO

56,0

52,4

75,9

82,5

75,1

RAZLIKA

9,0

0,8

21,5

18,9

9,1

 

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4418

Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo

13.651.491

 

26,90

 

2.

4407

Drvo obrađeno po dužini

6.467.901

12,75

 

3.

3004

Lijekovi

5.605.981

 

11,05

 

4.

8504

Električni transformatori

3.832.390

 

7,55

 

Prikazan izvoz

29 557 763

58,2

Ukupan izvoz

 

50.748.342

 

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8708

Dijelovi i pribor za vučna vozila, motorna vozila za prijevoz 10 ili više osoba

2.476.473

 

7,79

 

2.

9403

 

Ostalo pokućstvo i njegovi dijelovi

 

1.857.627

 

5,84

 

3.

3808

 

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi

 

1.674.043

 

5,26

 

4.

0406

Sir i skuta

1.662.550

 

5,23

 

5.

0201

Goveđe meso

1.496.137

 

4,70

 

6.

2703

Treset

1.407.350

 

4,43

 

Prikazan uvoz

10 574 180

33,2

Ukupan uvoz

31.801.535

 

100,0

Izvor: DZS

 

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade republike Litve u području poticanja i uzajamnoj zaštiti ulaganja, potpisan 15.4.2008, stupio na snagu 30.1.2009.
  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o suradnji na području turizma, potpisan 20.2.2007., stupio na snagu 15.11.2013.
  • Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Litve potpisan 24.10.2002., stupio na snagu 1.5.2003.
  • Protokol između Ministarstva poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Republike Litve o suradnji na području poljoprivrede, potpisan 26.6.2001., stupio na snagu 20.6.2002.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, potpisan 4.5.2000., stupio na snagu 30.3.2001.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Litve o trgovini i gospodarskoj suradnji, potpisan 15.10.1999., stupio na snagu 31.1.2003.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/