Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Kina

Osnovni podaci

Službeni naziv Narodna Republika Kina
Glavni grad Beijing
Površina 9, 569,901 km2
Broj stanovnika 1,355,692,576
Službeni jezik kineski (putonghua)

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (bilijuna USD)

11,1

11,2

12,2

13,5

14,3

BDP po stanovniku (USD)

8 069

8 117

8 826

9 633

9 770

Realni rast BDP-a (%)

6,9

6,7

6,8

6,2

6,1

Inflacija (%)

1,5

2,0

1,8

2,2

2,9

Nezaposlenost (%)

4,6

4,6

4,7

4,7

4,3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

242,4

174,7

168,2

203,5

124,39

Izvor: The World Bank, IMF

Struktura BDP-a u 2017.: usluge  52,2%, industrija 39,5%, poljoprivreda 8,2%.

 

Najvažnije industrije: proizvodnja riže, rudarstvo i prerada drugih metala, ugljen, strojogradnja, oružje, tekstilna industrija, nafta, cement, kemikalije, gnojiva, roba široke potrošnje, elektronski proizvodi, prerada hrane, oprema za transport, brodove i zrakoplove, oprema za telekomunikacije, satelite i komercijalne svemirske letjelice.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                      u bilijunima USD

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

2,4

2,2

2,4

1,9

1,8

UVOZ

2,0

1,9

2,2

1,8

2,5

UKUPNO

4,4

4,1

4,6

3,7

4,3

RAZLIKA

0,4

0,3

0,2

0,1

-0,7

Izvor: The World Bank, Trading Economics,IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 18,2%, Hong Kong 13,8%, Japan 6,1%, Južna Koreja 4,5%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući računala i telekomunikacijsku opremi), odjeća, namještaj, tekstil.

Najznačajnije zemlje uvoza: Južna Koreja 10%, Japan 9,2%, SAD 8,5%, Njemačka 5,4%, Australija 4,4%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: električni i ostali strojevi (uključujući integrirane sklopove i druge računalne komponente), naftna i mineralna goriva, optička i medicinska oprema, metalne rude, motorna vozila, soja.

 

BILATERALNI GOSPODARSKI ODNOSI S REPUBLIKOM HRVATSKOM

                                     

Robna razmjena

                                                                                                                             U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

 2019.

2020. I.-X.

IZVOZ

83,8

126,0

158,4

120,4

77,5

UVOZ

645,5

777,7

952,4

803,6

841,9

UKUPNO

729,3

903,7

1 110,8

924,0

919,4

RAZLIKA

-561,7

-651,7

-794

-803,6

-764,4

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

8705

Motorna vozila za posebne namjene

34.824.809

28,9

2.

4407

Drvo obrađeno po dužini

26.795.615

22,3

3.

2515

Mramor, travertin, ekozin i drugo vapnenačko kamenje za spomenike ili kamen za građenje

9.488.829

7,9

Prikazan izvoz

71.109.253

59,1

Ukupan izvoz

120.453.512

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

8517

Telefonski aparati

64.884.458

8,1

2.

8417

Strojevi za automatsku obradu podataka i jedinice za njih

56.486.657

7,0

3.

7308

Željezne i čelične konstrukcije 

50.424.373

6,3

4.

8415

Uređaji za klimatizaciju

35.295.065

4,4

5.

9401

Sjedala

22.920.018

2,9

Prikazan uvoz

230.010.571

28,7

Ukupan uvoz

803.596.922

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o izradi studije za uspostavu Hrvatsko-kineske gospodarsko tehnološke zone  (datum potpisivanja: 2.11.2012.; stupanje na snagu:2.11.2012.)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u području uzajamnih ulaganja  (datum potpisivanja:18.5.2012.; stupanje na snagu: 18.5.2012.)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja:20.6.2009.; objava u NN-MU:  3/2010)  
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 20.6.2009.; objava u NN-MU:  9/2009; stupanje na snagu: 1.7.2013.; objava stupanja na snagu: 5/2013)
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o gospodarskoj suradnji  (datum potpisivanja: 14.5.2008.; stupanje na snagu:14.5.2008.)
 • Sporazum o suradnji u poljoprivredi između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske i Ministarstva poljoprivrede Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja:1.9.2006.)  
 • Zajednička izjava o uspostavi partnerstva u općoj suradnji između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 26.5.2005.)    
 • Memorandum o suglasnosti između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske i Nacionalne komisije za razvoj i reformu Narodne Republike Kine o suradnji malih i srednjih poduzeća (datum potpisivanja: 26.5.2005.; stupanje na snagu: 26.5.2005.)
 • Članak 9.(>Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja<) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 6.8.2004.; objava stupanja na snagu 1/2005 )
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Hong Konga (SAR) Posebnog Upravnog Područja Narodne Republike Kine o zračnom prometu  (datum potpisivanja: 7.6.2002.; objava u NN-MU:  13/2002; stupanje na snagu: 30.1.2003.; objava stupanja na snagu: 11/2004)
 • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji na području turizma  (datum potpisivanja: 29.5.2000.; objava u NN-MU:  04/2001; stupanje na snagu: 2.1.2002.; objava stupanja na snagu: 03/02) 
 • Protokol sa drugog zasjedanja hrvatsko - kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 9.11.1999.)    
 • Protokol sa četvrtog zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 13.11.1997.)   
 • Sukcesija ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.8.1996.)    
 • Konzularna konvencija između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 5.2.1996.; objava u NN-MU:  08/96; stupanje na snagu: 8.11.1997.; objava stupanja na snagu: 21/97)
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak  (datum potpisivanja: 9.1.1995.; objava u NN-MU: 03/2001; stupanje na snagu: 18.5.2001.; objava stupanja na snagu: 10/01)
 • Protokol sa prvoga zasjedanja hrvatsko-kineskog međuvladinog odbora za gospodarsku i trgovinsku suradnju  (datum potpisivanja: 15.9.1993.)     
 • Zajednička izjava Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.)    
 • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine o promociji i uzajamnoj zaštiti ulaganja  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  02/94; stupanje na snagu: 1.7.1994.; objava stupanja na snagu: 2/2004)
 • Ugovor o pomorskom prijevozu između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 7.6.1993.; objava u NN-MU:  07/94)   
 • Sporazum o trgovini i gospodarskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 27.10.1992.; objava u NN-MU:  03/93; stupanje na snagu: 10.6.1993.; objava stupanja na snagu: 13/2003; prestanak: 1.7.2013.)
 • Zajedničko priopćenje o uspostavi diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine  (datum potpisivanja: 13.5.1992.; stupanje na snagu: 13.5.1992.)

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 1/97)

 • Sporazum između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u carinskim pitanjima  (datum potpisivanja: 23.1.1989.)
 • Ugovor između SIV Skupštine SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu  (datum potpisivanja: 2.12.1988.; objava u službenom listu države prednice:  16/1989; prestanak 18.5.2001.)
 • Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Narodne Republike Kine o uzajamnom poreskom izuzimanju dohotka od međunarodnog putničkog i robnog, odnosno putničkog ili robnog pomorskog saobraćaja  (datum potpisivanja: 2.3.1979.)

 

Gospodarska udruženja

Chinese South East European Business Association http://www.cseba.eu/

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/