Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Kanada

Osnovni podaci

Službeni naziv Kanada
Glavni grad Ottawa
Površina 9, 984, 670 km2
Broj stanovnika 35,6 milijuna
Službeni jezik engleski i francuski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (bilijuna USD)

1,5

1,5

1,6

1,7

1,7

BDP po stanovniku (USD)

43 525

42 348

45 032

46 733

51 342

Realni rast BDP-a (%)

0,5

1,4

3,0

2,0

1,6

Inflacija (%)

1,1

1,4

1,6

2,6

1,9

Nezaposlenost (%)

6,9

7,0

6,5

5,9

5,6

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

61,6

34,6

27,5

43,6

50

Izvor: The World Bank, Government of Canada, IMF, OECD

Struktura BDP-a.: usluge 70,2%, industrija 28,1%, poljoprivreda 1,7%.

Najvažnije industrije: proizvodnja transportne opreme, kemikalija, prerađenih i neprerađenih minerala, prehrambenih proizvoda, proizvoda od drva i papira, ribljih proizvoda, nafte, prirodnog plina.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                     

U milijardama USD

                                   

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

*procjena

IZVOZ

567,6

492,1

475,8

510,8

457,5

446,5

UVOZ

585,3

530,9

513,2

548,5

452,5

453,1

UKUPNO

1 152,9

1 023,0

989,0

1 059,3

910,0

899,6

RAZLIKA

-17,7

-38,8

-37,4

-37,7

5,0

-6,6

Izvor: The World Bank, Government of Canada, IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 76,4%, Kina 4,1%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: motorna vozila i dijelovi, industrijski strojevi, zrakoplovi, telekomunikacijska oprema, kemikalije, plastika, gnojiva, drvna pulpa, drvo, sirova nafta, prirodni plin, struja, aluminij.

Najznačajnije zemlje uvoza: SAD 52,2%, Kina 12,1%, Meksiko 6,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojeva i oprema, motora vozila i dijelovi, sirova nafta, kemikalije, električna energija, trajna potrošna dobra.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                 U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X 2020.

IZVOZ

41,3

56,4

36,4

40,7

87,7

UVOZ

13,4

18,2

67,7

23,3

15,8

UKUPNO

54,7

74,6

104,1

64,0

103,5

RAZLIKA

27,9

38,2

-31,3

17,4

71,9

        Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA I-VI 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

7.056.717

17,3

2.

7607

Folije od aluminija

4.482.249

10,9

3.

3004

Lijekovi

4.355.341

10,6

4.

8407

Klipni motori

4.104.841

10,0

5.

9401

Sjedala

2.057.719

5,0

Prikazan izvoz

22.056.867

53,8

Ukupan izvoz

40.776.847

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA I-VI 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

2924

Spojevi s karboksiamidnom skupinom

4.891.571

20,9

2.

3004

Lijekovi

3.466.827

14,9

3.

0713

Mahunasto povrće, suho, oljušteno, neovisno je li oguljeno ili lomljeno ili ne

3.037.776

13,0

4.

8803

Dijelovi proizvoda iz tarifnih brojeva 8801 ili 8802

882.912

7,6

5.

8411

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

724.451

3,1

Prikazan uvoz

13.003.537

59,5

Ukupan uvoz

23.310.411

100,0

Izvor: DZS

 

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o poticanju i zaštiti ulaganja (datum potpisivanja:3.2.1997.; objava u NN-MU: 12/97; stupanje na snagu: 30.1.2001.; objava stupanja u snagu: 03/01). Od 21. rujna 2017. godine odredbe CETA-e privremeno se primjenjuju do dovršetka procedura potrebnih za njezino stupanje na snagu (ratifikacija sporazuma od strane svih DČ). Od privremene primjene izuzet je dio odredbi o ulaganjima i rješavanju sporova između investitora i države.
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Kanade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu (datum potpisivanja:9.12.1997; objava u NN-MU:12/99; stupanje na snagu: 23.11.1999.; objava stupanja na snagu: 15/99)

 

  • Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade (datum potpisivanja:22.4.1998; objava u NN-MU:16/98; stupanje na snagu: 1.5.1999.; objava stupanja na snagu: 02/99)

 

Bilateralna gospodarska udruženja

  • Canadian-Croatian Chamber of Commerce (CCCC): www.croat.ca
  • Canadian-Croatian Business Network  (CCBN - Kanadsko hrvatska gospodarska mreža): www.ccbn.hr

 

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/

Access2Market portal EK – https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content