Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Južna Afrika

Osnovni podaci

Službeni naziv Republika Južna Afrika
Glavni grad Pretoria (administrativni), Bloemfonteine (sudski), Cape Town (zakonodavni)
Površina 1, 219 ,090 km²
Broj stanovnika 56.463.617
Službeni jezik 11 službenih jezika (afrikaans, engleski, ndebele, sepedi, sesotho, seswati, setswana, tsonga, vemnda, xhosa i zulu)

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene (milijarde USD)

317,3

294,9

344,1

376,7

..

BDP po stanovniku (USD)

5 742

5 279

6 151

6 560

..

Realni rast BDP-a (%)

1,3

0,3

0,7

1,4

0,2

Inflacija (%)

4,8

6,5

5,4

4,8

4,1

Nezaposlenost (%)

25,9

26,7

27,6

27,4

28,7

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

1,5

2,2

1,4

5,5

4,6

 

Izvor: The World Bank, IMF, www.statssa.gov.za (Statistics South Africa)

 

Struktura BDP-a: poljoprivreda 2,8%, industrija 29,7%, usluge 67,5%.

Najvažnije industrije: rudarstvo, montaža automobila, obrada metala, strojevi, tekstil, željezo i čelik, kemikalije, umjetna gnojiva, prehrambeni proizvodi, popravak komercijalnih brodova. (CIA)

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                                                                                                            

U milijardama USD

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

110,3

96,1

91,2

103,8

100,0

89,96

UVOZ

115,6

100,1

89,3

98,8

126,7

93,37

UKUPNO

225,9

196,2

180,5

202,6

226,7

183,33

RAZLIKA

-5,3

-4,0

1,9

5,0

-26,7

-3,41

Izvor: The World Bank, IMF

 

Najznačajnije zemlje izvoza: Kina 9,2%, Njemačka 7,5%, SAD 7,4%,  Bocvana 5%, Namibija 4,8%,  Japan 4,6%, Indija 4,3%, UK 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: zlato, dijamanti, platina, drugi metali i minerali, strojevi i oprema.

Najznačajnije zemlje uvoza: Kina 18,1%, Njemačka 11,8%, SAD 6,7%, Indija 4,2%.

Najznačajniji uvozni proizvodi: strojevi i oprema, kemikalije, naftni derivati, znanstveni instrumenti, prehrambeni proizvodi.

 

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                     U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

1.-10. 2020.

IZVOZ

9,8

16,4

13,7

12,4

4,88

UVOZ

4,9

9,0

6,0

5,0

4,59

UKUPNO

14,7

25,4

19,7

17,4

9,48

RAZLIKA

4,9

7,4

7,7

7,4

0,29

Izvor: DZS

 

Struktura robne razmjene 2019.

 


IZVOZNI PROIZVODI

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

8402

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje što mogu proizvoditi paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu

3.390.601

27,31

2.

3004

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi

2.392.408

19,27

3.

8479

Strojevi i mehanički uređaji s vlastitom funkcijom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

1.399.099

11,27

4.

8903

Jahte i ostala plovila za razonodu ili šport; čamci na vesla i kanui

676.375

5,45

5.

7318

Vijci, svornjaci, matice, vijci za pragove, vijci s kukom, zakovice, klinovi, rascjepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od željeza ili čelika

669.155

5,39

6.

4205

Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože

 

653.821

5,27

Prikazan izvoz

9.181.459

73,95

Ukupan izvoz

12.414.975

100,0

izvor: DZS

 

UVOZNI PROIZVODI

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

4407

 Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

1.638.494

 

    32,63

2.

6802

Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njega, osim robe iz tarifnog broja 6801; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca), neovisno jesu li na podlozi ili ne; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)

799.759

15,93

3.

2516

Granit, porfir, bazalt, pješčar i ostali kamen za spomenike ili za građevinarstvo, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne

601.775

11,98

4.

7201

Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima

503.574

10,3

5.

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

280.530

5,59

6.

2614

Rudače i koncentrati titanija

138.243

2,75

Prikazan uvoz

3.962.375

78,91

Ukupan uvoz

5.021.311

100,0

Izvor: DZS

 

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i šest zemalja Zajednice za razvoj juga Afrike (SADC SGP), potpisan 10. lipnja 2016. godine, stupio na snagu 10. listopada 2016. Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike Južne Afrike kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu 1. ožujka 2016. godine. Člankom 7. Dodatnog protokola propisana je retroaktivna primjena odredbi Sporazuma od 1. srpnja 2013. godine, te gospodarstvenici mogu podnijeti zahtjev za naknadno priznavanje preferencijala za robu koja je uvezena od 1. srpnja 2013. godine temeljem naknadno izdanih dokaza o podrijetlu robe.
  • Izjava o namjeri suradnje između Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Južnoafričke Republike, sklopljen 28. travnja 2002.
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Južnoafričke Republike o prosvjetnoj, umjetničkoj, kulturnoj, znanstvenoj, tehnološkoj i sportskoj suradnji, sklopljen 18. studenog 1996.
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Južnoafričke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, potpisan  18. studenog 1996., a stupa na snagu 7. studenog 1997., 02/98 i 4/2017 – ispravak.

 

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/