Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Japan

Osnovni podaci

Službeni naziv Država Japan
Glavni grad Tokio
Površina 377,915 km2
Broj stanovnika 127 103 388
Službeni jezik japanski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene   (bilijuni USD)

4,4

4,9

4,8

5

5

BDP po stanovniku (USD)

34 567

38 972

38 428

40 105

40 919

Realni rast BDP-a (%)

1,3

0,9

1,7

0,9

0,9

Inflacija (%)

0,8

-0,1

0,5

1,2

0,4

Nezaposlenost (%)

3,3

3,2

2,9

2,4

2,3

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

5,2

39,3

18,8

25,9

..

Izvor: The World Bank, IMF

Struktura BDP-a u 2017.: usluge  69,3 %, industrija  25,4 %, poljoprivreda  1,0 %.

Najvažnije industrije: najveći svjetski proizvođač motornih vozila, elektroničke opreme, strojogradnja, čelična industrija, brodogradnja, kemijska industrija, tekstil i prerada hrane.

Vanjskotrgovinska razmjena

 

                                                                                                                        U milijardama USD

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

784,7

811,5

875,3

690,3

746,8

UVOZ

808,0

771,1

837,6

774,2

644,6

UKUPNO

1592,7

1582,6

1712,9

1464,5

1391,4

RAZLIKA

-23,3

40,4

37,7

-83,9

102,2

Izvor: The World Bank, IMF

Najznačajnije zemlje izvoza: SAD 19,4%, Kina 19%, Južna Koreja 7,6%, Hong Kong 5,1%, Tajland 4,2%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: motorna vozila, željezo i čelik, poluvodiči, auto dijelovi, strojevi za proizvodnju struje, plastični materijali.

Najznačajnije zemlje uvoza:  Kina 24,5%, SAD 11%, Australija 5,8%, Južna Koreja 4,2%, Saudijska Arabija 4,1%.

Najznačajniji uvozni proizvodi:  nafta, prirodni ukapljeni plin, odjeća, poluvodiči, ugljen, audio-vizualni uređaji.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

                                     

Robna razmjena

 

                                                                                                                                      U milijunima USD

 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020. I.-X.

IZVOZ

35,6

55,3

64,6

44,4

42,8

UVOZ

36,0

30,6

44,4

43,9

29,2

UKUPNO

71,6

85,9

109,0

89,3

72,0

RAZLIKA

-0,4

24,7

20,2

0,5

13,6

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

0302

Ribe, svježe ili rashlađene

34.972.982

78,7

2.

4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano

1.389.889

3,1

Prikazan izvoz

36.362.871

81,8

Ukupan izvoz

44.439.177

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

USD

%

1.

7225

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika

7.686.363

17,5

2.

8441

Ostali strojevi za preradu papirne mase

4.177.964

9,5

3.

8703

Osobni automobili i ostala motorna vozila

4.097.236

9,3

4.

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem

3.623.900

8,3

5.

2940

Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze i dr.

3.269.972

7,5

Prikazan uvoz

22.855.435

52,1

Ukupan uvoz

43.914.612

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (sklopljen 19.10.2018., stupio na snagu 5.9.2019.)
  • Ugovor o gospodarskom partnerstvu (EPA-Economic Partnership Agreement) između EU i Japana (stupio na snagu u veljači 2019.)
  • Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (sklopljen 19.10.2018., još nije stupio na snagu)
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana koji se odnosi na Projekt identifikacije rizika i planiranja korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj  (datum potpisivanja: 9.3.2010.; objava u NN-MU:  2/2010; stupanje na snagu: 26.3.2010.; objava stupanja na snagu: 3/2010 )
  • Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Japana o suradnji po Programu bespovratne pomoći za projekte temeljnih potreba (datum potpisivanja: 8.7.1997.; stupanje na snagu: 8.7.1997.)

Popis dvostranih međunarodnih ugovora preuzetih sukcesijom (NN-MU 4/96)

  • Ugovor o trgovini i plovidbi između FNRJ i Japana  (datum potpisivanja:28.2.1959.; objava u službenom listu: 7/1959)

 

Javni natječaji i sajmovi

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/
 

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podrškom izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/

Internetska baza podataka s obavijestima o javnoj nabavi japanske Vlade:

https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/