Gospodarska diplomacija

Diplomacija u službi gospodarstva

Italija

Osnovni podaci

Službeni naziv Talijanska Republika
Glavni grad Rim
Površina 301 340 m2
Broj stanovnika 59,5 milijuna
Službeni jezik talijanski

 

Gospodarski profil

Makroekonomski pokazatelji

 

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

BDP, tekuće cijene

(bilijuna EUR)

1,636,372 M.€1,636,372 M.€1,6

1,7

1,7

1,8

..

BDP po stanovniku (EUR)

27 200

27 700

28 400

29 000

..

Realni rast BDP-a (%)

1,0

0,9

1,5

1,0

0,2

Inflacija (%)

0,1

-0,1

1,3

1,3

0,6

Nezaposlenost (%)

11,9

12,0

11,4

10,6

10,0

Izravna strana ulaganja (milijarde USD)

13,3

19,6

19,8

30,9

..

Izvor: Eurostat, OECD, ISTAT (talijanski Statistički ured), The World Bank, IMF

Struktura BDP-a: usluge 66%, industrija 22%, poljoprivreda 2%.

Najvažnije industrije: turizam, strojevi, željezo i čelik, kemikalije, prerada hrane, tekstil, motorna vozila, odjeća, obuća, keramika.

 

Vanjskotrgovinska razmjena

                                                                               u milijardama EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

IZVOZ

413,9

416,9

448,1

462,9

475,8

UVOZ

368,7

365,4

400,6

424,0

422,9

UKUPNO

782,6

782,3

848,7

886,9

898,7

RAZLIKA

45,2

51,5

47,4

38,9

52,5

Izvor: Eurostat, ISTAT (talijanski Statistički ured)

Najznačajnije zemlje izvoza: Njemačka 12,6%, Francuska 10,5%, SAD 8,9%, Velika Britanija 5,4%, Španjolska 5% i Švicarska 4,6%.

Najznačajniji izvozni proizvodi: inženjerski proizvodi, tekstil i odjeća, strojevi za proizvodnju, motorna vozila, transportna oprema, kemikalije, prehrambeni proizvodi, piće i duhan, minerali.

Najznačajnije zemlje uvoza: Njemačka 16,3%, Francuska 8,9%, Kina 7,5%, Nizozemska 5,5%, Španjolska 5,3%, Belgija 4,9%. 

Najznačajniji uvozni proizvodi: inženjerski proizvodi, kemikalije, transportna oprema, energetski proizvodi, minerali i obojeni metali, tekstil i odjeća, hrana, piće, duhan.

 

Bilateralni gospodarski odnosi s Republikom Hrvatskom

 

Robna razmjena

                                                                                             U milijardama EUR

 

2016.

2017.

2018.

2019.

I-X

2020.

IZVOZ

1,7

1,9

2,1

2,1

1,5

UVOZ

2,5

2,8

3,1

3,4

2,4

UKUPNO

4,2

4,7

5,2

5,5

3,8

RAZLIKA

-0,8

-0,9

-1,0

-1,3

-0.9

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH IZVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

269.384.812

 

12,55

 

2.

4401

Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama

81.499.903

 

3,80

 

3.

1005

Kukuruz

79.049.749

 

3,68

 

4.

6115

 

Hula-hop čarape uključujući i one bez stopala

77.006.581

 

3,59

 

5.

4407

Drvo obrađeno po dužini

74.111.527

 

3,45

 

Prikazan izvoz

581 052 572

27,0

Ukupan izvoz

2.146.233.626

100,0

Izvor: DZS

 

STRUKTURA NAJZNAČAJNIJIH UVOZNIH PROIZVODA U 2019.

R.br.

Tarifna oznaka

Naziv robe

EUR

%

1.

2710

Naftna ulja i ulja, dobivena od bitumenskih minerala

516.384.262

 

14,98

 

2.

6115

Hula-hop čarape uključujući i one bez stopalica

 

120.007.589

 

3,48

 

3.

7214

Šipke od željeza ili nelegiranog čelika

 

49.834.971

 

1,45

 

4.

 

6907

Keramičke pločice za popločavanje i oblaganje

46.298.500

 

1,34

 

Prikazan uvoz

732 525 322

21,2

Ukupan uvoz

3.447.696.245

100,0

Izvor: DZS

 

Međunarodni ugovori iz područja gospodarstva

  • Ugovor o poticanju i zaštiti ulaganja (potpisan 05.11.1996; objava u NN-MU 4/1997; stupio na snagu 12.06.1998., objava stupanja na snagu NN-MU 10/1998)
  • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza (potpisan 29.10.1999., stupio na snagu 15. rujna 2009., u primjeni od 01. siječnja 2010.).
  • Sporazum o turističkoj suradnji (potpisan 27.06.1997.; stupio na snagu 20.08.1998.)
  • Sporazum o zračnom prijevozu (potpisan 08.07.1998.)  - nije ratificiran, u međuvremenu je RH u lipnju 2006. godine potpisala multilateralni ECAA (European Common Aviation Area) sporazum tj. Sporazum o europskom zajedničkom zračnom prostoru.

 

 

 

Bilateralna gospodarska udruženja

ACCOA (Chamber of Commerce for Central Europe): http://www.accoa.it/

Javni natječaji i sajmovi

 

Javni natječaji u tijeku: http://gd.mvep.hr/hr/izvozne-prilike/

Najave sajmova: http://gd.mvep.hr/hr/najave

 

Posebne napomene

 

Gospodarska diplomacija: http://gd.mvep.hr

Zahtjev za podršku izvozniku: http://gd.mvep.hr/hr/zahtjev-za-podrskom-izvozniku/